הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
דרגות רשיון נהיגה

דרגות רשיון נהיגה

דרגות רשיון נהיגה - חדש מול ישן

דרגות חדשות לרישיון נהיגה

דרגה קודמת לעומת דרגה חדשה בינלאומית עפ"י התקינה האירופית שהונהגה בישראל לאחרונה

דרגה קודמת דרגה חדשה הערות 
02 – רכב פרטי עד 4 טון B           עד 3.5 טון למחזיקי רשיונות דרגה 02 שהונפקו עד 31.12.06 ניתן היתר לנהיגה עד 4 טון בישראל.
03 – רכב משא קל עד 15 טון C1         עד 12 טון למחזיקי רשיונות דרגה 03 שהונפקו עד 31.12.06 ניתן היתר לנהיגה עד 14,999 טון בישראל.
היתר לרכב משא מעל 15 טון  C           מעל 12 טון  
04 – גורר תומך C,E        גורר תומך             (סמיטרלר) אין שינוי
11 – אוטובוס + פרטי  B,D     אוטובוס + פרטי אין שינוי
06 – אוטובוס  C1,D   אוטבוס + משא  
05 – מונית D1      מונית + אוטובוס          זעיר עד 5 טון ייחודי לישראל
היתר לאוטובוס זעיר ציבורי D2  אוטובוס זעיר ציבורי עד 5 טון   ייחודי לישראל
היתר לאוטובוס זעיר פרטי D3  אוטובוס זעיר פרטי       עד 5 טון ייחודי לישראל
07 – טיולית 7    היתר לטיולית תקף לחמש השנים הבאות – עד 31.12.11 ייחודי לישראל
ט - טרקטור  1 ייחודי לישראל
 אופנועים 
א – אופנוע עד 50 סמ"ק     A2 אופנוע עד 125 סמ"ק (עד 14.6 כח סוס)  
ב -  אופנוע עד 500 סמ"ק A1    אופנוע עד 33 כח סוס עד 25 קילוואט למחזיקי רשיונות דרגה ב' שהונפקו עד 31.12.06 ניתן היתר לנהיגה עד 54.4 כח סוס
ג -   אופנוע מעל 500        סמ"ק A      אופנוע מעל 33 כח סוס           מעל 25 קילוואט אין שינוי
 

דרגות רשיון נהיגה לפי התקינה האירופית

דרגות רשיון נהיגה לפי תקנות אלה

 
דרגות רשיונות הרכב והנהיגה החדשים בישראל
החל מ-9 בינואר 2007 יותאמו דרגות רשיונות הרכב והנהיגה בישראל לדרגות הנהוגות באירופה.
התאמת דרגות רשיונות הרכב והנהיגה בישראל לתקינה האירופית תאפשר בין השאר יבוא של כלי רכב, ללא צורך בשינויים והתאמות ותרחיב את מספר המדינות בעולם, המכירות ברשיון הנהיגה הלאומי של ישראל. כמו כן היא תאפשר לקבל מידע ברור ופשוט על סוגי הרכב ודרגות הרשיון של כלי הרכב. אימוץ התקינה האירופאית תביא בנוסף לשיפור בבטיחות כלי הרכב ובתחזוקת התשתיות ואף תאפשר להוזיל את מחירי המשאיות שכן הן לא ידרשו לבצע את התאמות הנדרשות לצורך מתן אישורי יבוא.
יצויין כי משרד התחבורה קבע תקופת מעבר של שנה וחצי במהלכה יוכלו הנהגים להמשיך ולנהוג בכלי הרכב שברשותם, בהתאם לרשיונות הנהיגה שהוחזקו על ידם, זאת במטרה למנוע פגיעה אפשרית בבעלי הרכב. בתום תקופת המעבר מי שהחזיק ברשיון לרכב פרטי (עד 4 טון) ורכב משא (עד 15 טון) ביום מועד כניסת התקנות לתוקפן, יורשה להמשיך ולנהוג בכלי רכב אלה בהתאם למצויין ברשיון הנהיגה, זאת על פי היתר מיוחד שינתן על ידי אגף הרישוי.

דרגות רשיון הנהיגה יותאמו לארבע קבוצות כפי שקיים במרבית מדינות אירופה:
 • דרגה A לאופנועים
 • דרגה B לרכב עד 3.5 טון ועד 8 מושבים
 • דרגה C לרכב משא עד 12 טון
 • דרגה D להסעת נוסעים (אוטובוסים ומוניות)
כל קבוצה מחולקת לדרגות משנה לפי משקל כולל מותר או מספר נוסעים מורשה.

 


תהליך החלפת רשיונות הנהיגה עד אוגוסט 2008
הפניית מחזיקי הרשיונות לתחנות הצילום:
 • במועד החידוש
 • במועד יזום אחר, ולא יאוחר מ- 7/2008
תוקפם של הרשיונות יהיה:
 • שנתיים - לנהגים חדשים
 • חמש שנים - מחזיקי רשיונות נהיגה לרכב ציבורי, משא כבד, כיבוי אש, מסיעי ילדים, אמבולנס ומורי נהיגה - שגילם 50 שנה ומעלה
 • עד עשר שנים
 • לעשר שנים
 
 

תקנות הרכב החדשות מגדירות סיווג חדש של כלי הרכב על פי הסיווג הנהוג באירופה. הסיווג נקבע לפי ייעוד הרכב (הסעת נוסעים, הסעת מטען וכד´), לפי משקל הרכב, לפי מספר המושבים לנוסעים ברכב (לתשומת לב: הנהג אינו נוסע ומושבו אינו נספר).

בחידושי רשיונות החל מינואר 2007 נרשמים ברשיון הרכב:
סוג הרכב - אות אנגלית וסיפרה (M1, N1 וכד´) ובנוסף סוג הרכב במלים כנהוג עד כה. חלק מהגדרות סוגי הרכב תוקנו – כגון שהמלים "דו שימושי" אינן נרשמות יותר ברשיון הרכב. כמו כן נרשם ברשיון הרכב (בינתיים לאופנועים ולרכב פרטי) - סוג רשיון הנהיגה המתאים לנהיגה ברכב. הרישום לצורך מתן מידע לנוהג ברכב.

סוגי הרכב החדשים:
 • רכב נוסעים - תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים M
  • M1 - רכב להסעת נוסעים שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג, ומשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג כגון: רכב פרטי נוסעים, מונית
  • M2 - רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ- 8 מושבים נוסף על מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עד 5,000 ק"ג כגון: אוטובוס, זוטובוס
  • M3 - רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ- 8 מושבים מלבד מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עולה על 5,000 ק"ג
 • רכב מסחרי-משא - תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין N וכן רכב שצוין ברשיונו כרכב עבודה
  • N1 - רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר עד 3,500 ק"ג
  • N2 - רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג
  • N3 - רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר העולה על 12,000 ק"ג
 • גרור או נתמך אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין O וכן רכב שצוין ברשיונו כרכב עבודה
  לידיעה:
  בעל רשיון נהיגה B (פרטי) - רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 1,500 ק"ג
  בעל רשיון נהיגה C1 (משא) - רשאי לגרור גרור שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג
  בעל רשיון נהיגה EC רשאי לגרור גרור ללא הגבלת משקל
  • O1 - גרור במשקל כולל מותר עד 750 ק"ג
  • O2 - גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 750 ועד 3,500 ק"ג
  • O3 - גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 3,500 ועד 10,000 ק"ג
  • O4 - גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 10,000 ק"ג
  • OT - גרור לטרקטור
 • טרקטור T
  • T1 - טרקטור
  • T2 - טרקטורון
 • אופנוע L
  • L1 - אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו עד 14.6 כוח סוס
  • L2 - אופנוע בעל הספק מנוע עד 33 כוח סוס
  • L3 - אופנוע שאינו L1 או L2 – הספק מנועו מעל 33 כוח סוס
 • אופנועים שנרשמו עד שנת 2006 (כולל) והספק המנוע אינו רשום ברשיון הרכב
  • כאשר נפח המנוע עד 125 סמ"ק - סוג הרכב שיירשם הוא L1 והחל מינואר 2007 בעל רשיון נהיגה דרגה א´, לפי התקנות הקודמות, רשאי לנהוג בהם
  • כאשר נפח המנוע מעל 125 סמ"ק ועד 400 סמ"ק - סוג הרכב שיירשם הוא L2 ורשאי לנהוג בהם בעל רשיון נהיגה דרגה ב´
  • כאשר נפח המנוע 401 סמ"ק ומעלה - סוג הרכב שיירשם הוא L3 ורשאי לנהוג בהם בעל רשיון נהיגה דרגה A (ג´-ללא הגבלת הספק)
  • בעל רשיון נהיגה דרגה ב´ שביום תחילת התקנות החדשות היה רשום על שמו אופנוע בנפח 401 סמ"ק עד 500 סמ"ק - יקבל רשיון נהיגה A (ללא הגבלת הספק)
  • בעל רשיון נהיגה דרגה ב´ רשאי לקבל רשיון נהיגה A (ללא הגבלת הספק) עד יוני 2008 - כאשר מלאו 21 שנים, המציא אישור על כושר ראייה מתאים ועמד במבחן שליטה 
 
בהתאם לתקן האירופאי
 
רשיון 2 A - רשיון לנהוג באופנוע עד 125 סמ"ק והספק מנועו אינו עולה על 14.6 כ"ס ( 11 KW )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
רשיון 1 A - רשיון לנהוג 2 - A אופנוע שהספק מנועו עד 25 KW מעל 33 כ"ס
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- רשיון A- רשיון לנהוג A -1 A-2 ובאופנוע שהספק מנועו עולה על 25 KW מעל 33 כ"ס
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ רשיון -1- מכונה ניידת טרקטורון רכב שטח טרקטור משא לפי היתר בתקנה (190) (4) טרקטור על פי דרישות קורס מבחנים וכו...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
רשיון B -רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3500 ק"ג מס" מקומות הישיבה לפי רשיונו לא יעלה על 8 למעט הנהג לגרור גרור עד 1500 ק"ג
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ רשיון C1 - עולה על 3500 ק"ג אך אינו עולה על 12000 ק"מ גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3500 ק"ג
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
רשיון - C - דרגה C1 + רכב מסחרי ועבודה שמשקלו הכולל עולה על 12000 ק"ג
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
רשיון E+C - מסחרי ועבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג גם אם צמוד אליו גורר או נתמך +דרגה - C - ובהובלת ציוד
חריג ניתן היתר מרשות הרישוי
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
רשיון D1 - רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר עד 5000 ק"ג ומספר מקומות הישיבה אינו עולה על 16 נוסעים למעט הנהג
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
רשיון D - אוטובוס + D1 + B +מדברי עד 3500 ק"ג + רכב סיור
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
רשיון - D + C1 - שילוב של C1 עולה על 3500 ק"ג אך לא יותר מ- 12000 ק"ג אוטובוס + D1 + B וכו;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------