הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
שאלות ותשובות - הוצאת רשיון נהיגה חדש - נהג חדש

חובות - נהג חדש

 

נ ה ג - ח ד ש 

 נהגים חדשים שימו לב !!!!

 

במשך שנתיים מיום הוצאת הרשיון הנכם מוגדרים כנהגים חדשים  

 

 לאתר - משרד התחבורה - תקנות נהג חדש

בתקופה זו חלות עליכם החובות הבאים :

עליכם להציג ברכב שבו אתם נוהגים שלט של "נהג חדש" .

חלה עליכם חובת מלווה למשך 3 חודשים מיום הוצאת הרשיון.

בחלוף תקופת הליווי של שלושת החודשים :

אם הנהג החדש לא הגיע לגיל 21 -

אסור לו להסיע יותר משני נוסעים עד להגיעו לגיל 21, אלא אם יושב לצידו נהג הכשיר להיות מלווה. 

 

ביצוע עבירות כגון :

אי ציות לרמזור, אי מתן זכות קדימה, מהירות יתר, או תאונה עם נפגעים -

יגרום לעיכוב חידוש רשיון הנהיגה ולמבחני נהיגה חוזרים והמשך המעמד כנהג חדש לשנתיים נוספות. 

 


רף השכרות שהמשטרה בודקת את הנהגים החדשים יורד לאפס :
לאחרונה אושר תיקון לפקודת התעבורה הידוע כ"חוק 0% אלכוהול לנהגים צעירים", הקובע רף חדש לאכיפת
עבירת הנהיגה בהשפעת אלכוהול.
על פי התיקון לחוק רף האכיפה של רמת השכרות לגבי נהגים חדשים, נהגים עד גיל 24 ונהגי רכב מסחרי וציבורי
הופחת כמעט לרמת של 0%. בפועל החוק קובע רמה של 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף. לשם ההשוואה
רף האכיפה הנהוג כיום כלפי יתר הנהגים הינו ברמה של 290 מיקרוגרם אלכוהול לליטר אוויר נשוף, כלומר לנהגים
הצעירים והמקצועיים עומד הרף על כשישית ממה שהיה מותר עד כה.
כמובן שתמיד מומלץ לא לנהוג בהשפעת אלכוהול אפילו במידה מועטה מאד, אבל מעתה לאוכלוסיות הנחשבות
כאוכלוסיות בסיכון כמו נהגים צעירים, אסור לנהוג גם לאחר שתייה של כמות קטנה של אלכוהול.

 

 

הערה : לקראת יולי 2010 או תחילת 2011, צפויה להיכנס לתוקף הרפורמה החדשה בשיטת לימוד הנהיגה,
 

(ראה קישור למאמר בנושא בדף הבית) , בין היתר לימוד התיאוריה יערך ב"מל"ן",  כ - 24 שעות לימוד,

במסגרתו יערכו שני מבחנים פנימיים, ורק מי שעבר את הבחינות בהצלחה יהיה רשאי לגשת למבחן

התיאוריה החיצוני של משרד הרישוי (מבחן התיאוריה המוכר כיום).

 

בין היתר חובת הליווי צפויה להתארך ל- חצי שנה (שישה חודשים).

 

 

 

 

עם קבלת הרשיון אתה הופך להיות "נהג חדש" – עד שנתיים מקבלת הרשיון.

בתקופה זו חלות עליך תקנות מיוחדות ונדרשת ממנו הקפדה יתרה על חוקי התנועה וכללי הבטיחות.

  חובות נהג חדש :  

  א. ברכב פרטי- מסוג-B - הצגת שלט "נהג חדש"  בשולי השמשה האחורית, בגודל ובצבע תקניים.

  ב. כל נהג חדש חייב ב - "נהג מלווה"  למשך 3 חודשים מיום הוצאת הרשיון.  (לפי התאריך ברשיון).

  ג. הגבלת נוסעים ברכב -

   1. במשך שנתיים מיום קבלת הרשיון או עד הגיע הנהג החדש לגיל 21, (התאריך הקרוב יותר !!) 

        יהיה מוגבל הנהג החדש להסעת עד שני נוסעים ברכב בלבד.

  2.  בתקופת הליווי או בכל זמן אחר שיש מלווה ברכב, או בהיות הנהג החדש מעל גיל 21.  לא תהיה הגבלה בהסעת

        נוסעיםוהסעת נוסעים ברכב תותר עפ"י האמור ברשיון הרכב, וברשיון הנהיגה של הנהג, ועל פי מספר הכסאות

        וחגורות הבטיחות שיש ברכב.

        (כל הנוסעים חייבים להיות ישובים בכסאות וחגורים בחגורת בטיחות).

 

 

     לסיכום

     א. כאשר המלווה נוכח ברכב, בשלושת חודשי הליווי הראשונים או בכל תקופה אחרת,

     ב.  או כאשר גיל הנהג החדש 21 ומעלה,

     ג.  או שעברו שנתיים והפך מנהג חדש לנהג וותיק,   

     בכל המקרים לעיל מותר ל"נהג החדש" לקחת כמות נוסעים מלאה ברכב עפ"י חוק. (בהתאם לרשיון

    הנהיגה שלו, רשיון הרכב,  מספר הכסאות ברכב, ומספר חגורות הבטיחות ברכב). 

 

    בתום שלושת חודשי הליווי, וכל עוד הוא מוגדר כנהג חדש, (עד שנתיים מיום הוצאת הרשיון או יותר

    משנתיים אם ביצע עבירות חמורות), וכל עוד גיל "הנהג החדש" מתחת לגיל -21,  תחול על הנהג החדש 

      הגבלת הסעת שני נוסעים ברכב בלבד.

      

      היתר להסעת נוסעים על פי רשיון הרכב

     לנהג שיש לו רשיון לרכב פרטי עד 3.5 טון מסוג (B)  מותר להסיע ברכב מקסימום נהג + 8 נוסעים, אולם המספר הנ"ל

      מותנה בקיום חגורות בטיחות וכיסאות ישיבה ברכב במספר המתאים לנוסעים ברכב בפועל. 

      במידה ואין מספיק חגורות בטיחות ו/או כיסאות ישיבה ברכב במספר המתאים, יהיה מותר להסיע נוסעים ברכב עפ"י מספר

      הכיסאות או חגורות הבטיחות שיש ברכב, המספר הנמוך מביניהם.

     לבעל רשיון לרכב משא עד 3.5 טון או יותר מסוג - C1 או c מותר להסיע ברכב מקסימום נהג + 11 נוסעים בתנאי שיש

     מספר חגורות בטיחות וכיסאות המתאים לכל הנוסעים. 

 

   

 חזור לדף הבית