הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
טבלת עבירות תנועה - והניקוד והקנסות בגינן בשיטת הניקוד החדשה

טבלת עבירות תנועה - והניקוד והקנסות בגינן בשיטת הניקוד החדשה

טבלת עבירות תנועה - בשיטת הניקוד החדשה  

סמל עבירה סעיף תקנה ניקוד תאור עבירה סוג עבירה
02000 ס' 002 06 חוסר רשיון רכב תנועה בדרך
02002 ס' 010 א 08 נהיגה ללא רשיון נהיגה תנועה בדרך
02004 ס' 010 א 08 רשיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים תנועה בדרך
02005 ס' 010 ב 00 התיר לנהוג לאדם בלתי מורשה התנהגות בצומת
02007 ס' 016 00 עיסוק בהוראת נהיגה ללא רשיון התנהגות בצומת
02008 ס' 038 01 00 הורשע בעבירה מהתוספת הראשונה התנהגות בצומת
02009 ס' 038 03 08 הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש תנועה בדרך
02010 ס' 062 01 00 הפרת הוראה מהוראות פקודת התעבורה התנהגות בצומת
02011 ס' 062 02 06 נהיגה בקלות ראש התנהגות בצומת
02012 ס' 062 03 10 נהיגה בהיותו שיכור התנהגות בצומת
02013 ס' 062 04 00 סירב למסור שמו ומענו התנהגות בצומת
02014 ס' 062 05 00 סירב למסור פרטים על עבירה התנהגות בצומת
02015 ס' 062 06 00 סירב למסור רשיונו לשוטר התנהגות בצומת
02016 ס' 062 07 00 סירב למסור שם ומען התנהגות בצומת
02017 ס' 062 08 00 הפרת אות שניתנה התנהגות בצומת
02018 ס' 062 09 00 זייף זהוי רכב התנהגות בצומת
02022 ס' 066 00 הגשת בקשה לרשיון בזמן פסילה התנהגות בצומת
02023 ס' 067 10 נהיגה בזמן פסילה תנועה בדרך
02024 ס' 010 א 08 רשיון נהיגה אינו תקף לאותו סוג רכב תנועה בדרך
02029 ס' 038 02 00 הורשע בעבירת תוספת שניה שגרמה לת.ד התנהגות בצומת
כמה נקודות יש לכל עבירה?
השיטה מבחינה בין עבירות פעוטות לבין עבירות חמורות, קיימות חמש דרגות חומרה לעבירות (מ - 2 ועד 10 נקודות).
דוגמאות:
 • 2 נקודות
  • גרירה באופנוע ללא היתר
  • נסיעה ללא אורות כנדרש
 • 4 נקודות
  • אי-עצירה בתמרור "עצור"
  • נסיעה לאחור המסכנת אחרים
  • הפרת משטר התנועה במעגל תנועה
 • 6 נקודות
  • אי ציות לתמרור "אין כניסה"
  • נהיגה שלא בכביש (למעט אופנוע)
  • חציית קו הפרדה רצוף
  • הסעת ילד שאינו רתום בהתקן-ריסון ברכב
 • 8 נקודות
  • פניית פרסה תוך סיכון הזולת
  • מהירות העולה ביותר מ- 20 קמ"ש על המותר בדרך עירונית
  • נהיגת נהג מקצועי מעל לשעות הנהיגה המותרות
 • 10 נקודות
  • כניסה לצומת באור אדום ברמזור
  • מהירות מעל 40 קמ"ש יותר מהמותר בדרך לא-עירונית
  • אי מתן זכות קדימה בתמרור "תן זכות קדימה"
  • סיכון הולך רגל במעבר חצייה

 דוגמאות נוספות לניקוד וקנסות
ייתכנו שינויים בקנסות - נתקלת בטעות דווח למנהל האתר

 • סוג העבירה הקנס  ניקוד 
  אורות חורף דרך שאינה עירונית (1 בנובמבר עד 31 במרץ) 100 ש"ח 2
  נהג המניח לנוסע לשבת במושב האחורי ללא חגורות בטיחות - דו"ח לנהג 100 ש"ח 2
  נסיעה וישיבה במושב האחורי ללא חגורת בטיחות - דו"ח לנוסע 100 ש"ח 2
  פנס חזית אינו מאיר 100 ש"ח 2
  פנס אחורי אינו מאיר 100 ש"ח 2
  מערכת האורות בלתי תקינה 100 ש"ח 4
  נהג המניח לנוסע לשבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות - דו"ח לנהג 250 ש"ח 2
  נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה 250 ש"ח 2
  נסעת וישבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות - דו"ח לנוסע 250 ש"ח 2
  אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה 250 ש"ח 4
  אי עמעום אור הדרך ("אורות גבוהים") בנסיעה אחרי רכב 250 ש"ח 4
  אי ציות לתמרור עצור- באי עצירה בלבד תוך מתן זכות קדימה 250 ש"ח 4
  נסיעה לאחור ללא צורך 250 ש"ח 4
  עקיפה מימין 250 ש"ח 4
  אי השלמת עקיפה לפני צומת 250 ש"ח 6
  אי חגירת חגורת בטיחות - לנהג 250 ש"ח 6
  אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום 250 ש"ח 6
  נהיגה שלא בימין הדרך 250 ש"ח 6
  הסעת ילד ללא מושב בטיחות כדין 250 ש"ח 6
  נהיגת רכב כאשר הראות מן השמשות מוגבלת הזמנה לדין 6
  תוקף רשיון הרכב פקע פחות מ- 6 חודשים 250 ש"ח 6
  תוקף רשיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו 250 ש"ח 8
  אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חצייה בבטחה 500 ש"ח 4
  הפרעה לתנועה/עיכוב בתנועה 500 ש"ח 4
  שימוש בפלאפון 1000ש"ח 4
  אי ציות לתמרור איסור כניסה 500 ש"ח 6
  כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה 500 ש"ח 6
  נהיגה בחוסר זהירות 500 ש"ח 6
  עקיפה על קו הפרדה רצוף הזמנה לדין 10
  נסיעה ימינה או שמאלה בניגוד להוראת התמרור או לחץ המסומן על פני הכביש 500 ש"ח 6
  עקיפה לפני מעבר חציה 500 ש"ח 6
  אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל הזמנה לדין 8
  נהיגת רכב שהמטען אינו מאובטח 500 ש"ח 8
  עקיפת רכב שנעצר לפני צומת 500 ש"ח 8
  עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חציה 500 ש"ח 8
  נסיעה בנתיב תנועה ציבורי 500 ש"ח 0
  נהיגה בשוליים - למעט אופנועים 750 ש"ח 6
  מהירות מעל למותר 30 - 21 קמ"ש בדרך עירונית 750 ש"ח 8
  מהירות מעל למותר 40 - 26 קמ"ש בדרך שאינה עירונית 750 ש"ח 8
  נזילת שמן במידה העלולה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות 1000 ש"ח 6
  נסיעה ברמזור אדום 1000 ש"ח 10

    

     

עבירות תעבורה - טבלת נקודות

 כמה נקודות שווה כל עבירת תעבורה?

   2 נקודות

מס' סעיף

מס"ד

פקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

1

 

38 (א)

נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה

2

 

83ב (א)

נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור

3

 

90 (ו)

גרירת רכב שלא בבטיחות

4

 

91 (א)

גרירת מכונה ניידת שלא כדין

5

 

91 (ב)

גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה

6

 

91 (ג)

גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים

7

 

91 (ו)

גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר

8

 

91 (ז)

גרירה באופנוע בלא היתר

9

 

97 (א)(ב) (ג)

נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש4 נקודות

מס' סעיף

מס"ד

פקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

1

 

21 (ב)(3)

הפרעה או עיכוב תנועה

2

 

22 (א) 64 (ד)

אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד

3

 

22 (א)

אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה

4

 

28 (ב)

נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון

5

 

36 (ה)

כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני

6

 

45

נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה

7

 

47 (א)
47 (ה) (2)

עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל

8

 

48 (ב)
ו-(ג)

עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה

9

 

57

חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט

10

 

67 (א)

לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה

11

 

85 (א)(3)

הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

12

 

85 (א)(2)(ב)

הובלת מטען המגביל שדה ראיה

13

 

93 (א)(1)

אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

14

 

95 (ד)

נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע

15

 

96, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103

נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש6 נקודות

מס' סעיף

מס"ד

פקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

1

2

 

נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי

2

62(2)

 

נהיגת רכב בקלות ראש

3

 

21 (ג)

נהיגה בלא זהירות

4

 

22 (א)

אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68

5

 

22 (א)

אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10

6

 

22 (א)
36 (ד)

נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך

7

 

23 (א)(1)(2)

אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני

8

 

26 (4)
27(ג)

נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב

9

 

33 (א)

נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי

10

 

36 (ג)

נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף

11

 

35, 46(א)

נהיגה שלא בימין הדרך

12

 

37

נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי

13

 

39 א(א)(ג)(ז)
39 ג (א)

נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות

14

 

47 (ד)(3)(4)
47 (ח)

עקיפות - לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף

15

 

64 (א)(1),(2),(3)
64 (ב)(1)(2)
66, 68

אי מתן זכות קדימה - לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון

16

 

65
83 א

כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
ילד לא רתום בהתקן ריסון

17

 

83 ב (א)

נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות

18

 

85(א)(6)
86 (1),(2),(3)

הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך

19

 

155

הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות8 נקודות

מס' סעיף

מס"ד

פקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

1

10(א)

 

רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב

2

38(3)

21(ב)(2)

תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם

3

 

21(ב)(4)
26(1)

התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך

4

 

27 (א)

נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך

5

 

44 (א)

פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן - נסיבות מחמירות)

6

 

47(ה)(1)ו-(ז)

עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל

7

 

54 (א)
22(2)

מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

8

 

54(א)
22(א)

מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה

9

 

56 (א)(1),(2),(3),(4)

אי עצירה לפני מפגש רכבת

10

 

64 (ד)
22 (א)

נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2

11

 

64(ה)

נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת

12

 

85 (א)(4)

הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

13

 

85(ד)(1)
ו- (ה)(3)

הובלת מטען החורג ממידות הרכב

14

 

85א (ו)(1)
(3)ו-(4)

הובלת מכולה בניגוד לתקנות

15

 

168

שעות נהיגה מעל למותר

16

 

308 (ד)

נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש

17

 

364ד(ב)

נהיגה ללא טכוגרף תקין

18

 

364ה(ג)

נהיגה בלא מגביל מהירות תקין10 נקודות

מס' סעיף

מס"ד

פקודה

תקנה

תיאור מקוצר של העבירה

1

סעיף 304 לחוק העונשין,
התשל"ז 1977

 

גרימת מוות ברשלנות

2

64(א)

 

הפקרה אחרי פגיעה

3

 

22(א)
54(א)

מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית

4

 

22(א)
54(א)

מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה