הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
כרטיס התלמיד

כרטיס התלמיד

שם התלמיד ...................  ת.ז. .............................  

כתובת ..........................  מיקוד............................

טלפון בית  ....................  טלפון  נייד.....................

תאריך לידה ...................  עבודה...........................

מבחן עיוני......................  בדיקת עיניים.................. 

רופא משפחה..................  חתימת משרד הרישוי.......  

אגרה ............................  חתימת התלמיד...............

 

 

 

נסיעה לאחור

 

 

תפעול הרכב – הסבר

 

 

עצירת מטרה לאחור

1

 

כניסה לרכב ויציאה ממנו

1

 

הפניות הרכב בנסיעה לאחור

2

 

מערכות התפעול

2

 

חנייה לאחור, בין כלי רכב בימין ובשמאל

3

 

מערכות הבטיחות

3

 

יציאה ממקום חסום

4

 

מערכת הבקרה והמידה

4

 

 

   

ישיבה נכונה ופעולות הכנה לנסיעה

5

 

התנועה

   

התנעת מנוע

6

 

מהירות הנסיעה

1

 

תחילת נסיעה–גלישה, האצה  במישור

7

 

שמירת רווח

2

 

תחילת נסיעה והאצה

8

 

התנהגות נוהג רכב שנעקף

3

 

האטה ועצירה בהילוך ראשון

9

 

עקיפת רכב נוסע

4

 

האטה ועצירה

10

 

 

   

אבטחת הרכב והדממת המנוע בסיום הנסיעה

11

 

זכות קדימה

1

     

 

מתן זכות קדימה בדרך (לא בצומת)

2

 

תפעול הרכב  -  בנסיעה

 

 

מתן זכות קדימה בצומת שאינו מתומרר

3

 

היגוי בקו ישר

1

 

מתן זכות קדימה בצומת מתומרר

4

 

היגוי בהפניות הרכב

2

 

מתן זכות קדימה בצומת מרומזר

5

 

העלה והורדה של הילוכים  - ידנית

3

 

התאמת הנהיגה להולכי רגל

6

 

עצירת הרכב

4

 

חנייה בהתאם לסימונים על פני הדרך.

7

 

גלישה

5

 

     

עצירת מטרה - בנסיעה קדימה

6

 

משימות מיוחדות

   

נסיעה לאחור- ישר–ועצירת מטרה אחורה

7

 

נהיגה בדרך שאינה עירונית

1

     

 

פעולות במקרה של סכנה פתאומית

2

 

הדרך

 

 

ירידה מכוונת לשוליים וחזרה לכביש

3

 

הרגלי הסתכלות נכונים

1

 

ירידת חירום לשוליים וחזרה לכביש

4

 

נסיעה בימין הכביש

2

 

נהיגה בדרכים הרריות, צרות ומפותלות

5

 

החלפת נתיבים

3

 

המנעות מהחלקה והחלצות ממנה

6

 

עצירה וחנייה בימין הכביש או בשמאלו

4

 

התייחסות לרכב בטחון

7

 

התקרבות לצמתים, מיקום וחניה.

5

 

התנהגות במפגש מסילת ברזל

8

 

 

 

 

נהיגה בזמן תאורה

9

  פניות 1

 

     

ימינה

2

 

     

שמאלה

3

 

     

אחורה

   
 

 

 

נושאים כלליים

רכב בטחון

בלימה נכונה

המנעות מהחלקה ישר / בסיבוב

מסילת ברזל

ירידה לשוליים                                                           

זמן תאורה

נסיעה בכביש מהיר