הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
מבחן תיאוריה נהיגה - בטיחות - מורה נהיגה ירושלים

מבחן תיאוריה נהיגה - בטיחותמאגר שאלות והתשובות הרשמי למבחן נהיגה עיוני ממוחשב

0862. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?

 • שאנו בקיאים בהפעלתו ובשימוש בו.
 • שברכב בוצעו הטיפולים הדרושים לתחזוקתו השוטפת.
 • שברכב נמצאים נורות ונתיכים (פיוזים) חלופיים.
 • שהדלק והשמנים הם מהסוג המתאים להפעלתו התקינה של הרכב.

הצג תשובה נכונה

1765. מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב?

 • לייצב אותה במצב הנמוך ביותר האפשרי.
 • השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקצה העליון של ראש הנהג.
 • השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקו התחתון של עורף הנהג.
 • השפה התחתונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקצה העליון של ראש הנהג.

הצג תשובה נכונה

1646. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:

 • לחימום יתר של הבלמים ולבלימה חלשה לעומת המצב הרגיל.
 • לשימוש רצוף בבלמים אין השפעה כלשהי על הבלימה.
 • לקירור יתר על המידה של הבלמים ולבלימה חלשה מהנדרש.
 • לחימום הבלמים ולבלימה חזקה יותר מהנדרש.

הצג תשובה נכונה

0831. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?

 • האטה והפעלה של ארבעת מחווני הכיוון של הרכב.
 • הסתכלות, בעיקר לאחור, איתות במחוון הכיוון והאטה מתונה.
 • להאט ולהפנות את ההגה לכיוון שול הדרך בזמן קצר ככל האפשר.
 • חוץ מלאותת ימינה בזמן. לא נחוץ שום דבר נוסף.

הצג תשובה נכונה

1483. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?

 • כדי להיעזר במנוע לשמור על מהירות נסיעה נמוכה וקבועה, ללא שימוש יתר בבלמים.
 • כדי למנוע שחיקה של הצמיגים בנסיעה במורד.
 • כדי למנוע חימום של מנוע הרכב יתר על המידה.
 • כדי לחסוך בדלק ולהקטין את השחיקה של המנוע.

הצג תשובה נכונה

1043. מהי הסכנה בתדלוק הרכב כשהמנוע פועל?

 • מנוע הפועל בעת תדלוק מעלה את צריכת הדלק.
 • חום יתר במנוע עלול להצית את הדלק.
 • אין סכנה בהשארת המנוע פועל בזמן תדלוק הרכב.
 • הצתת אדי דלק על ידי ניצוץ.

הצג תשובה נכונה

תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה