הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
מבחן תיאוריה נהיגה - מורה נהיגה בירושלים

מבחן תיאוריה נהיגה - חוקי תנועה

0094. היכן מותר לטרקטורון לנסוע?

 

 • רק בכביש ורק בדרך עירונית.
 • בדרך מהירה בלבד.
 • בדרכי עפר וכן על כביש פנימי בתחום מושב או קיבוץ.
 • רק על מדרכה בתחום מושב או קיבוץ.

 

הצג תשובה נכונה

0239. האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים פרטי?

 

 • מותר, רק בנסיעות בין-עירוניות.
 • מותר, רק כאשר יש שביתה בתחבורה הציבורית.
 • אסור.
 • מותר, כאשר הנוסעים משלמים מחיר כמו באוטובוס.

הצג תשובה נכונה

1311. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

 

 • להודיע למשרד הרישוי, אך רק אם מדובר בתאונת דרכים.
 • להודיע מיד למשרד הבריאות.
 • להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
 • להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך 15 יום.

הצג תשובה נכונה

0291. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?

 

 • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב נוסעים פרטי בלבד.
 • למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף רכב דו-גלגלי בלבד.
 • דינו כדין נוהג ברכב.
 • למי שאין בידו רישיון נהיגה, מותר להסיע בכוח הגוף טרקטורון בלבד.

הצג תשובה נכונה

0706. האם אתה (רכב 3) חייב לתת זכות קדימה לרוכב האופניים (2) במעגל התנועה?

 

 • לא, כי רוכב האופניים ייתן תמיד זכות קדימה לרכב אחר.
 • כן, תמיד.
 • לא. על רוכב אופניים לא חלים כללי זכות קדימה במעגל תנועה.
 • לא חייב - תלוי ברצון הטוב שלך.

 

הצג תשובה נכונה

0338. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?

 

 • בכל מקרה שיש הכרח להעמיד רכב בדרך.
 • רק כשמעמידים רכב מקולקל בכביש עירוני.
 • רק כשמעמידים רכב מקולקל לפרק זמן של יותר מ-24 שעות.
 • רק כשמשאירים רכב מקולקל ללא השגחה.

הצג תשובה נכונה

0085. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?

 

 • מצדו הימני של הקו.
 • מצדו השמאלי של קו ההפרדה.
 • רוב שטח הרכב חייב להיות בצד ימין של הקו.
 • מצדו הימני של הקו, אך מותר לנסוע משמאלו לצורך עקיפה.

 

הצג תשובה נכונה

0225. האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות פתוחה?

 

 • מותר, כאשר אין נוסעים ברכב.
 • אסור לחלוטין.
 • אסור, אלא אם כן יצא המזגן מכלל פעולה.
 • מותר, כאשר מובילים מטען חורג.

 

הצג תשובה נכונה

0065. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

 

 • לא, אין חובה לציית.
 • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "הכניסה אסורה".
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".

הצג תשובה נכונה

0010. מהי "דרך" על פי החוק?

 

 • כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, כיכר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם.
 • רק כבישים הסלולים באספלט או בבטון.
 • המונח "דרך" אינו מוגדר בחוק.
 • כל מקום שיש זכות לציבור לעבור בו, למעט רחובות עירוניים.

הצג תשובה נכונה

0197. האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?

 

 • מותר, בתנאי שיש שול רחב דיו.
 • אסור, פרט לרכב ציבורי.
 • אסור, פרט לרכב דו-גלגלי.
 • אסור, אלא אם כן סומן אחרת במפורש.

 

הצג תשובה נכונה

0138. מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?

 

 • מרחק נסיעה של שתי שניות לפחות.
 • מרחק נסיעה של לפחות שלוש שניות (בשיטת 21...22...23).
 • מרחק נסיעה של שנייה אחת לפחות.
 • לפחות 22 מטרים.

 

הצג תשובה נכונה

1757. בקטע כביש דו-סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף:

 • אין הגבלה על עצירה וחנייה, אלא אם כן מוצב תמרור מתאים.
 • העצירה והחנייה אסורות אף בשול הדרך.
 • העצירה מותרת לאוטובוסים בלבד.
 • העצירה והחנייה מותרות רק במקביל למדרכה.

הצג תשובה נכונה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה