הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
רפורמה בתיאוריה ובנהיגה

רפורמה בתיאוריה ובנהיגה

ועדת הכלכלה אישרה את הצעת השר כץ לפצל את הרפורמה בלימודי הנהיגה. בקרוב: תלמידי נהיגה יוכלו לקבל רישיון בגיל 16 ותשעה חודשים

 

שר התחבורה : קבלת הרישיון בגיל 16 ותשעה חודשים מותנה בחובת ליווי של המלווה במשך שישה חודשים ביום ובלילה

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (יום שלישי) את הצעתו של שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ לפצל את הצעת החוק של הרפורמה בלימודי הנהיגה לשני חלקים דבר שיאפשר למשרד התחבורה לקדם את יישומו של "רישיון הנהיגה המדורג".

על פי תוכניתו של השר כץ ניתן יהיה להתחיל בלימודי הנהיגה בגיל 16 וחצי. בגיל 16 ותשעה חודשים ניתן יהיה לגשת לראשונה למבחן המעשי, במקום גיל 17 כיום, אולם הנהיגה תותנה בחובת ליווי של המלווה במשך שישה חודשים.

מי שיעבור את הבחינה בהצלחה יקבל "היתר נהיגה" שיותנה בחובת ליווי של מלווה, במשך שישה חודשים הכוללים שלושה חודשים של נהיגה ביום ובלילה ושלושה חודשים נוספים של נהיגת לילה בלבד. משך הליווי לא יפחת מ- 50 שעות.

בתום תקופת הליווי ולא לפני גיל 17 שנים ושלושה חודשים יחתמו המלווה והתלמיד על תצהיר המאשר את ביצוע הליווי ורק לאחר מכן יונפק לנהג רישיון נהיגה קבוע מטעם רשות הרישוי.

יצויין כי קביעת הגיל המינימאלי שבו ניתן לקבל רישיון נהיגה נתונה לסמכותו של שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות התקנה תקנות והיא אינה מצריכה חקיקה מיוחדת של הכנסת.

שר התחבורה הקפיא את ההצעה להקים מרכזי לימוד מיוחדים ללימוד נהיגה (מל"נים) ובמקום זאת החליט לשלב את לימודי הנהיגה העיוניים, במסגרת הלימודים בבתי הספר התיכוניים.

בהתאם להצעת השר כץ ידרשו כל התלמידים בבתי הספר התיכוניים לעבור שיעורי חובה עיוניים, בתחום הנהיגה וסופם לעבור בחינת תיאוריה מחייבת.

שר התחבורה ציין כי ללימודי התעבורה בבתי ספר תיכוניים יש יתרונות רבים ובכללם פיקוח ובקרה על מסגרת הלימודים, אפשרויות הנחייה ושליטה על נושאי הלימוד והדרכת מורי בתי הספר ברמה נאותה.

השר כץ אמר הניסיון הרב שנצבר במשרדי החינוך ותחבורה בלימודי התעבורה יסייע לגיבוש תוכנית לימודים ומסגרת ארגונית ברמה גבוהה. "שילוב לימודי הנהיגה העיונים בבתי הספר התיכוניים יאפשר להקנות לנהגים החדשים תרבות נהיגה והרגלי התנהגות בריאים בכביש" הוסיף כץ.

ועדת הכלכלה אישרה בנוסף את בקשת שר התחבורה להחיל את שיטת הניקוד החדשה החל מ- 1 בינואר 2012 . התקנה החדשה קובעת בין השאר כי נהג שיצבור 72 נקודות ויותר רישיונו יפסל לתקופה של תשעה חודשים ויחודש רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) וכן במבחן עיוני (תיאוריה) ומעשי (טסט).

תוכנית לימוד נהיגה עיונית משולבת בלימודים מעשיים ומותאמת למל"ן "מרכז לימוד נהיגה".
-
כל המתכוונים להוציא רשיון בקרוב, שימו לב לרפורמה ב"שיטת לימוד הנהיגה" שהיא למעשה שינוי מהותי בשיטת לימוד הנהיגה מבחן ה"תיאוריה" ו"שיעורי הנהיגה" הנהוגים כיום.  הרפורמה צפויה להיכנס לתוקף בקרוב. 
כל ההכנות לרפורמה הושלמו זה מכבר, והעיכוב בכניסתה לתוקף נובע מהמתנה להחלטות משרדי הממשלה השונים, ומחיקוק מתאים בכנסת או התקנת תקנות מתאימות ע"י משרד התחבורה.
בין היתר יש ויכוח על המוסדות שיעבירו את הקורס בתיאוריה, האם יהיו אלו המיכללות הפרטיות ו/או המל"ן (בתי הספר לנהיגה במתכונתם החדשה).
 
השינוי המשמעותי הצפוי ללומדי הנהיגה הוא שלא ניתן יהיה ללמוד (בבית) לבד ל"מבחן בתיאוריה", התיאוריה תועבר לתלמיד במל"ן "מרכז ללימוד נהיגה", (שיחליף בעתיד הקרוב את ביה"ס לנהיגה הנהוג היום), עלות ה"תיאוריה" תהיה כ- 600 ש"ח
-
שיעורי הנהיגה והתיאוריה יהיו משולבים אחד בשני, ויחולקו לכמה שלבים, כאשר המעבר משלב לשלב יותנה במעבר בחינה בהצלחה, ו/או במעבר טסט פנימי, ולא ניתן יהיה ללמוד "שיעורי נהיגה" ברכב, ברצף של 28 שיעורי נהיגה לפחות עד ה"טסט", כנהוג היום.
 
שיעורי הנהיגה יהיו משולבים בלימוד התיאוריה במל"ן, ויחולקו לשלבים כדלהלן :
שלב א' - הכרת תא הנהג, תפעול והסתכלות. -  השלב הנ"ל ידרוש לימוד עיוני בן "שני מפגשים" במל"ן,  90 דקות לכל מפגש,  סה"כ 180 דקות (3 שעות).
כניסה ויציאה מהרכב.
הכרת תא הנהג.
בקיאות ושליטה במכלולי הרכב.
ישיבה נכונה, התנעת המנוע, אבטחת הרכב והדממת המנוע בסיום הנסיעה. 
התחלות נסיעה והיגוי בקו ישר לפנים ולאחור, האצה, האטה ועצירת מטרה בכל ההילוכים במצבי הדרך השונים.
הפניות (סטיות) הגה בנסיעה לפנים ולאחור.  
מרחקי עצירה.
הרגלי הסתכלות (משימה עיקרית שתלווה את הנהג בכל שלבי לימוד הנהיגה).
גילוי סימנים מעידים, להגדלת זמן התגובה של הנהג.
הכרת הדרך וחלקיה.
תמרורים רלוונטיים לשיעור.
 -
שלב ב' - מיקום בדרך, חנייה, צמתים, פניות וזכויות קדימה. - השלב הנ"ל ידרוש שלושה מפגשים ללימוד עיוני במל"ן, 90 דקות למפגש, סה"כ 270 דקות, סה"כ 4.5 שעות. 
מיקום בכביש בנתיביו השונים.
תמרורים המתייחסים לנסיעה בימין הכביש.
עצירה וחניה בימין ובשמאל הכביש.
חנייה במקביל למדרכה בין שני כלי רכב חונים בנסיעה לאחור.
חנייה אנכית למדרכה במקביל לרכב חונה אנכית. 
חנייה בהתאם לסימונים על פני הדרך.
תמרורים רלוונטיים לשיעור.
מתן זכות קדימה בדרך ובצומת במצבים שונים.
תמרורים רלוונטיים.
מעגלי תנועה.
צמתים מרומזרים.
מדרג הציות - לעניין זכות קדימה.
חוכמה מול צדק.
התאמת הנהיגה להימצאות הולכי רגל.
התקרבות וחציים מפגש מסילת ברזל (משימה זו תבוצע במסלול אתגר, אם לא תתאפשר לביצוע במסלול הלימוד).
רכב בטחון.
 
-
סיכום שלב א' ו-ב' והכנה למבחן.
מבחן מסכם על שלב א' ו-ב'.
 
-
- 
שלב ג' (חלק 1) - מהירות הנסיעה, שמירת רווח (מרחק), עקיפות ודרכים הרריות.
נסיעה ב"מהירות סבירה" - שהיא מהירות הנסיעה במצבי הדרך השונים "ואסור שתעבור את המהירות המותרת בחוק".
מדרג הציות לעניין מהירות - עפ"י תמרור, עפ"י סוג הדרך, עפ"י הגבלת הרכב בתקנות ו/או ברשיון הרכב.
חובות האטה.
נתיבי האצה והאטה. 
תגובות במקרה של סכנה בלתי צפויה.
שמירת רווח היקפית. (רווח מלפנים, רווח צד, רווח מאחור, וכולה). 
מדוע חייבים לשמור מרחק ??
מה השיטה לשמירת מרווח.
חובת שמירת מרווח בנסיעה בשיירה.
כיצד ניתן להתחמק מרכב, שלא שומר מאחורייך על מרחק, ומסכן אותך בכל מקרה של עצירה שלך ו/או של עצירה של הרכב שלפניך.
מהו זמן התגובה, (3/4 שניה לנהג ממוצע), ממה הוא מושפע (גיל, עייפות, שכרות/סמים , חלוקת קשב/היסח דעת).
כיצד ניתן להגדיל את זמן התגובה ??   את מרחק התגובה ?? (האצת המהירות או האטה).
מרחק תגובה + מרחק בלימה = מרחק עצירה.  
חובות נהג שנעקף -  (להימין ככול האפשר, ורצוי להישאר באותה מהירות). 
זכור רק במקרה שלרכב העוקף נשקפת סכנת התנגשות חזיתית יש לעזור לו בעקיפה כדי למנוע התנגשות חזיתית, 
במידה ועבר את אמצע רכבך, רצוי להאט ולאפשר לו לסיים את העקיפה בביטחה, במידה ולא עבר את אמצע רכבך הישאר באותה מהירות, (במקרה זה אסור להאט, דבר שימנע מהרכב העוקף לבלום ולחזור למקום המוצא שלו מאחורי רכבך).
בכול מקרה אסור עפ"י חוק לרכב נעקף להאיץ ולהגביר את מהירותו. 
- עקיפת רכב נוסע. -
מהי עקיפה ?
השיקולים והשלבים לביצוע עקיפה בטוחה. (מתי מותר לעקוף ומהם איסורי העקיפה).
תמרורים המתייחסים לעקיפה.
מאיזה צד מותר לעקוף ? (משמאל בדרך כלל, ושישה מקרים המתירים עקיפה מימין).
עקיפה בצומת האם מותרת ? (מותר לעקוף בצומת רכב דו גלגלי ורכב שאינו ממונע באותו נתיב, ועקיפה בטורים בלי סטיה מנתיב, בצומת רב נתיבי).  
נהיגה בדרכים שאינן עירוניות (המכונים בטעות בינעירוניות). - מהן השפעות המהירות על הנהג והרכב ועל תאונות הדרכים.

מהירות גבוהה מקטינה את זמן התגובה של הנהג. בהפניה מעטה של ההגה, גורמת לסטיה גדולה של הרכב. המהירות אינה גורם ישיר לתאונה, אולם במידה ותתרחש תאונה היא תחמיר אותה בריבוע. (לא לשכוח שעוצמת התאונה יחסית לאנרגיה הקינטית שצבר הרכב, (כוח ההתמדה), וכוח ההתמדה יחסי להגדלת מהירות הנסיעה בריבוע).

נהיגה בדרכים הרריות צרות ומפותלות.

תמרורים .
נהיגה בשול הדרך.
תגובות במקרה של סכנה בלתי צפויה.
הימנעות מהחלקה.
נהיגה בזמן תאורה/ חשיכה בדרך עירונית.
תמרורים.
הגורמים לאובדן שליטה בזמן הנהיגה.
- 
שלב ג' (חלק 2) - לנהוג ולדעת יותר. משימות לימוד עיוניות בלבד.
- מערכות מתקדמות בטיחותיות ברכב. (לשיפור ההיגוי, אחיזת הכביש, מניעת החלקה, ABS, ESP, ABW.
- יציבות הרכב. (חלוקת מטען, מרכז הכובד, נקודת ההתהפכות, לחצי ניפוח אוויר בצמיג ו/או נקר בצמיג, וכיצד הם משפיעים על יציבות הרכב). 
- ביקורות תקופתיות ברכב והטיפול בו.
- עצירת הרכב בעת תקלה.
בדיקה חזותית של הצמיג והחלפת גלגל.
חגורות בטיחות, כריות אוויר, התקן ריסון ילדים ברכב.
- נהיגת חורף.
- נהיגת קיץ.
-נהג חדש. מגבלותיו בהשוואה לנהג וותיק, וההגבלות החלות עליו מכוח החוק, מעורבותו היחסית בתאונות דרכים.
- חובת ליווי - מי רשאי להיות מלווה.  תקופת הליווי.  שלט נהג חדש. הסעת נוסעים, רשיון על תנאי.  (המידע המצוי באתר לתלמיד ולנהג חדש עומד להשתנות, תקופת הליווי תוארךכנראה  לחצי שנה, הליווי יבוצע בחלקו בדרך שאינה עירונית, בזמל לילה, ובזמן יום).
חובת הזהירות הכללית תקנה 21 אחריות הנהג.
נהיגה בהשפעת סמים אלכוהול ותרופות. (מי נחשב שיכור עפ"י חוק, מה השפעות האלכוהול על הנהג).
גרירת גרור.
 
בסיום שלב ג' יערך מבחן גמר עיוני לסיום תהליך הלמידה במל"ן. 
רק תלמיד שסיים בהצלחה את המבחן העיוני הפנימי לעיל, יוכל לגשת למבחן העיוני החיצוני - מבחן בתיאוריה - של משרד הרישוי.
במידה והתלמיד עבר את המבחן העיוני החיצוני (מבחן בתיאוריה) של משרד הרישוי בהצלחה, יוכל לחזור למורה הנהיגה להמשך הלימוד למסלול אתגר ומבדק. 
 
  
 
 
שלב ד' - מסלול אתגר מסכם  - משימות לביצוע : נהיגה בת 100 ק"מ לפחות בתנאי דרך ותנועה השונים.
נהיגה בכבישים מהירים במהירויות גבוהות מ- 90 קמ"ש עד 110 קמ"ש.
עקיפות בדרכים שאינן עירוניות, בכבישים חד סטריים במהירויות גבוהות.
נהיגה בדרכים הרריות עירוניות בעלות מבנה טופוגרפי מורכב, כבישים צרים, שוליים נמוכים, עקומות חדות, ירידות ועליות תלולות, תוך ביצוע ירידה לשול ועליה ממנו.
נהיגה בזמן תאורה / חשכה בדרכים שאינן עירוניות בכבישים חד סטריים ודו סטריים.
נהיגה בדרכים עירוניות צרות צפופות בתנועת משתמשי דרך אחרים.
-
- 
 
במסלול יתבצעו רוב משימות הנהיגה וכן משימות שלא התאפשרו לביצוע במסלול הלימוד הרגיל.
-
-
-
הערות להבהרה
  
 
 
התלמיד יהיה מחויב ללמוד במל"ן (בית ספר לנהיגה במתכונתו החדשה והמשוכללת) והלימוד במל"ן של ה"תיאוריה" יחולק לשלבים, כאשר התלמיד יחויב לעבור בחינה בסיום כל שלב, שתהווה אסמכתא ותנאי להמשך "שיעורי הנהיגה " שלו עם מורה הנהיגה. (אי עמידה במבחן בשלב כלשהו תפסיק את שיעורי הנהיגה שלו באופן אוטומטי, עד שיעבור את הבחינה). 
 
 
למעשה לימוד הנהיגה התיאורטי (מה שהיה עד עכשיו התיאוריה) יפוצל לכמה שלבים וכל שלב יכיל בתוכו כמה שיעורים בתיאוריה שילמדו ע"י מורה במל"ן, בכול שלב תערך בחינה שתהווה אסמכתא ואישור ל"תלמיד הנהיגה" ול"מורה הנהיגה" להמשיך בשיעורי הנהיגה שלו שיתבססו על החומר התיאורטי שנלמד באותו השלב, כשלון בבחינה באחד השלבים ימנע מהתלמיד וממורה הנהיגה להמשיך בשיעורי הנהיגה. 
   
 
בית הספר לנהיגה במתכונתו הישנה יתבטל ככול הנראה, ויוקם במקומו מל"ן - "מרכז לימוד נהיגה" שזה למעשה בית ספר לנהיגה גדול יותר (לפחות 75 מ"ר), משוכלל יותר, ויכלול בתוכו למעלה מ-20 מורי נהיגה, וכיתות עם מחשבים ללימוד התיאוריה.
 
מל"ן-מרכז לימוד נהיגה.
 
רפורמה (שינוי בשיטת לימוד הנהיגה התאורטי והמעשי) שמשרד הרישוי רוצה להכניס ללומדי הנהיגה בארץ.
 
המל"ן אמור להתחיל ב-01/01/2011 נכון להיום.
 
ע"פ המתוכנן, על כל תלמיד נהיגה ללמוד שעורי נהיגה תאורטים (תאוריה) במל"ן ותוך כדי הלימוד התאורטי (תאוריה), לימודי נהיגה מעשים (נהיגה על רכב, טסט), שבהם תתרגלו את הלימוד בכיתה.
 
נכון להיום המחיר ללימוד במל"ן יהיה 600 ש"ח.

ע"פ התוכנית ניתן יהיה להתחיל ללמוד נהיגה בגיל 16.6 (16 וחצי), אבל תהיה חובת ליווי של מלווה שעבר הדרכת ליווי ע"י מדריך מלווים.
הליווי יהיה לתקופה של חצי שנה כאשר שלושה חודשים ראשונים חייב מלווה במשך כל שעות היממה ובשלושה חודשים האחרונים תהיה חובת ליווי רק בן השעות 21:00 עד 06:00 בבוקר. בשלושת החודשים האחרונים ניתן לנהוג ללא מלווה בשעות היום.
חובת ליווי היא 50 שעות ליווי מינימום כשחובה 10 שעות מתוכם נהיגת לילה ו-10 שעות מתוכם נהיגה בין עירונית.
בכל מקרה, בגיל 17.6 (17 וחצי) על המלווה האחראי לחתום על טופס מיוחד שבו הוא מאשר שהתלמיד סיים את תקופת הליווי כנדרש. לאחר מכן התלמיד מקבל רישיון נהיגה מלא ולא היתר לנהוג כפי שהיה עד גיל 17.6 (17 וחצי).

לגבי הסעת נוסעים, בינתיים החוק יישאר כפי שהיה, דהינו, צריכים שני תנאים להגבלת הסעת נוסעים מעבר לשתיים:
1. נהג חדש.
2. גיל הפחות מ-21.
ברגע שאחד משני התנאים הנ"ל לא מתקיים, אין הגבלת הסעת נוסעים.
* יש לציין שחובת הליווי שלא כמו היום תהיה רק עד גיל 24. מעל גיל 24 אין חובת ליווי.

עד גיל 21 בשום מקרה אסור לנהג לשתות אלכוהול, אפילו לא לגימה קטנה.
 
להלן מאמר נוסף שנמצא באינטרנט באותו עניין _ מובא בשם אומרו -

רפורמה בלימוד הנהיגה בישראל

מאת: ירון אדרי, מערכת וואלה!
יום שלישי, 27 במאי 2008, 11:25

לימוד הנהיגה יחולק לשלושה שלבים, יוקמו מרכזי הדרכה ותוארך תקופת הנהיגה עם מלווה לחצי שנה. היישום – מאי 2010

 
תחת הכותרת "מהפכה שתשנה את תרבות הנהיגה בישראל", מפרסם היום משרד התחבורה את תוכניתו של השר מופז לרפורמה מקיפה בלימודי הנהיגה. במסגרת התוכנית שתחל לפעול במאי 2010, יעברו מבקשי רשיון הנהיגה הכשרה עיונית ומעשית במרכזי לימוד נהיגה (מל"ן) בשיטה מדורגת.

תוכנית הלימוד החדשה תכלול 52 מערכי שיעור אותם יעבור התלמיד בשלושה שלבים. הגיל ההתחלתי הוא 16 וחצי. בשלב הראשון יתמקד חומר הלימוד בחוקי הנהיגה ובתמרורים; בשלב השני תעבור ההתמקדות לנהיגה מעשית בדרכים (פניות, צמתים וכדומה); בשלב השלישי יעבור התלמיד לנהיגה בתנאים מורכבים יותר כמו ראייה מוגבלת בשעות החשיכה, החלקות ומנעיתן, תגובות, תקינות הרכב והצמיגים וכדומה. בתום 3 השלבים יעבור התלמיד מבחן עיוני ומעשי על ידי מנהל המל"ן אשר יקבע אם הוא כשיר למבחן המעשי של משרד הרישוי.

גם לאחר הטסט, ימשיך הנהג החדש בתוכנית המדורגת עד לקבלת רשיון הנהיגה הקבוע. תחילה, יקבל הנהג "היתר נהיגה מיוחד" לשישה חודשים במסגרתו הוא יהיה רשאי לנהוג רק עם מלווה למשך 50 שעות לפחות, מהן 10 בשעות הלילה ו-10 בדרכים בין עירוניות. מי שאין ברשותו רכב, יוכל לקבל ליווי ממורה נהיגה במשך 12 שיעורים, מחציתם בשעות הלילה. רשיון הקבע יוענק רק בתום תקופת הליווי.

עוד במסגרת הרפורמה, מודיע משרד התחבורה כי גם מורי הנהיגה והבוחנים (טסטרים) יעברו הכשרה שתשפר את רמתם המקצועית. על פי התוכנית, יוקמו ברחבי הארץ כ-100 מל"נים, בכל אחד בין 20 ל-40 מורי נהיגה, ועוד מספר מלנ"ים בערים הקטנות.

הסוף למורי הנהיגה ובתי הספר העצמאיים?

בעצם החלת תוכנית זו, יקבעו קריטריונים להקמת המל"נים, וכל מורי הנהיגה בישראל יחויבו להתאגד למרכזי ההכשרה החדשים. למעשה, לא יוכלו עוד מורי הנהיגה לפעול באופן עצמאי ובבתי ספר פרטיים וכל מורה נהיגה שלא ימצא את מקומו באחד מהמרכזים, יאלץ להפסיק לעסוק במקצוע זה.

לדברי אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה, מורים שלא יעמודו בקריטריונים החדשים, כולל מורים וותיקים וחדשים, יאלצו להפסיק לעסוק במקצוע לימוד הנהיגה, ללא חשש מפגיעה בחוק יסוד חופש העיסוק. מנגד, משרד התחבורה לא יגביל את מספר המל"נים או את פיזורם ברחבי הארץ ואלה ינוהלו על ידי גופים פרטיים אשר יוכלו גם להתחרות זה בזה, בדומה לבתי הספר לנהיגה הקיימים היום. כמו כן, כל המורים יעברו הכשרות חדשות ונוספות בהתאם לשיטת הלימוד החדשה.

כמו כן, משרד התחבורה יגביר את הפיקוח והאכיפה על בתי הספר ללימוד הנהיגה ועל מורי הנהיגה הנעים בכבישים, בכדי שאלו יבצעו את המוטל עליהם ולא ישנו מצבים בהם מורי נהיגה בזמן שיעור אינם מקפידים על חוקי התנועה.

הרפורמה בלימוד הנהיגה לא אמורה לייקר את עלות שיעורי הנהיגה לתלמידים, אך במקום לעמוד במינימום של שיעורי נהיגה, על התלמיד יוטלו שלל נושאים אותם יצטרכו ללמוד ורק לאחר מכן יהיו זכאים לעבור מבחן (טסט) עיוני ומעשי על ידי מנהל המל"ן. רק תלמידים שיעברו את מבחנים אלה יורשו לגשת למבחן המעשי של משרד הרישוי.