הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
שאלות ותשובות בשיטת הניקוד החדשה

שאלות ותשובות בשיטת הניקוד החדשה

 

קורס נהיגה מונעת - קורס נהיגה ייעודית

 
כל נהג שעבר עבירות תנועה וצבר נקודות כמפורט להלן חייב לעבור קורס נהיגה מונעת ו/או קורס 
נהיגה ייעודית.


  התקנה הרלוונטית לצבירת הנקודות והתיקון שיש לבצע  בגינם :


 1.    נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה ב"קורס בסיסי" 
       
"קורס נהיגה נכונה" מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן בסיום הקורס.

 2.    
נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בקורס

      "נהיגה מתקדם" (ייעודי) מטעם רשות הרישוי,  ויהיה חייב לעמוד בהצלחה במבחן סיום הקורס.

3.   
נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה

      למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בשלב העיוני של בחינת הנהיגה, לפי תקנה 205.

4.   
נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ- 6 שנים מיום 
       שחודש רישיונו לפי תקנת משנה ג), 36 נקודות או יותר, (או 72 נק' סה"כ) ייפסל רישיונו ל- 9 
חודשים ויחודש
      בתום 
התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי 
לבטיחות בדרכים ובבחינות.

                                                                                                                          

                      פרשנות לשיטת הניקוד החדשה של משרד התחבורה.

     לא ניתן כבעבר לעבור קורס נהיגה מונעת ו/או קורס רענון מרצונך האישי כתנאי למחיקת הנקודות. 
     (
הנקודות שצברת לא יתאפסו). 
על עבירות תנועה שונות מקבלים : 2, 4, 6, 8 או 10 נקודות.

     תקופת צבירת הנקודות יכול שתהיה שנתיים מיום ביצוע העבירה הראשונה, או 4 שנים מיום ביצוע

     העבירה הראשונה.

     אם צברת עד 20 נקודות (כולל), תקופת הצבירה תהיה שנתיים מיום ביצוע העבירה הראשונה.

     אם צברת 22 נקודות ומעלה תקופת הצבירה תהיה 4 שנים מיום ביצוע העבירה הראשונה.

    

     בנוסף -

     במידה וצברת 12-22 נקודות, תזומן ל"קורס בסיסי" בנהיגה נכונה (קורס נהיגה מונעת)

     מטעם משרד התחבורה ותהיה חייב לבצע אותו ולעבור את הבחינה שתתקיים בסיום הקורס בהצלחה,
     עד חצי שנה מהיום שזומנת
 לקורס, כתנאי לחידוש רשיונך. 

     במידה ולא 
תיגש לקורס ו/או לא תעבור את הבחינה, לא יחודש רשיונך והנקודות לא יתיישנו (ימחקו) בתום

     תקופת הצבירה כאמור לעיל.
 

     במידה וצברת 24-34 נקודות, תזומן לעבור קורס נוסף של הדרכה - "קורס מתקדם" (ייעודי)
     
ותהיה חייב לעבור אותו בהצלחה כתנאי לחידוש רשיונך.

     במידה וצברת 36 נקודות או יותר, רישיונך ייפסל לתקופה של 3 חודשים מיום הפקדת הרישיון

     במשרד התחבורה, ולאחר מכן תחויב לעבור מבחן תיאוריה המתאים לרישיון הנהיגה בדרגה הגבוה

     ביותר שברשותך, כתנאי לחידוש רשיונך.

 

     משך ההדרכה בקורס נהיגה מונעת הוא 12 שעות 
   3 מפגשים של 4 שעות.
   או - 2 מפגשים של 6 שעות.

 
 

שאלות נפוצות בשיטת הניקוד 

 האם יש עבירות שעליהן אין נקודות כלל?
כן. עבירות חנייה, רובן ככולן, הן חסרות-נקודות וגם עבירות-מהירות פעוטות הן עתה נטולות-נקודות.
כדאי לכם להימנע מלעבור גם עליהן, כי בכל מקרה עליכם לשלם את הקנס.
 

 • איך מקבלים נקודות?
  אם הורשעתם בבית משפט או עברו 90 יום או ששילמתם את הקנס על עבירה מסוג "ברירת משפט",
  יירשם לחובתכם מספר הנקודות שנקבעו בחוק. הרשימה המלאה מופיעה בחוק וכוללת 73 עבירות (ראה תמצית טבלת ניקוד וקנסות להלן). תאריך ביצוע העבירה הוא היום הקובע לצבירת הנקודות.
   
 • מה קורה אם לא משלמים את הקנס?
  בתום 90 יום מהעבירה, אם הדו"ח לא שולם ולא כפרתם באשמה, יחולו עליכם הנקודות כאילו הורשעתם בדין גם אם הדו"ח לא שולם. אם כפרתם באשמה ובקשתם להישפט, חיוב או אי חיוב בנקודות - בהתאם לתוצאות המשפט.
   
 • מה היא תקופת צבירת הנקודות?
  תקופת צבירה - התקופה שלאורכה מחברים נקודות זו לזו לשם קביעת סך הנקודות של הנהג
  כאשר לנהג יש 12 נקודות עליו לעבור הדרכה בנהיגה נכונה
  בתום ההדרכה הנקודות יילקחו בחשבון, אלא רק לאחר שיחלפו שנתיים מתאריך ביצוע העבירה, ובתנאי שלא צבר נקודות נוספות במהלך השנתיים (ראה תשובה לשאלה "מה קורה אם צוברים עוד נקודות" להלן).
   
 • סיימתי קורס נהיגה מונעת וקיבלתי זימון לקורס, מה עלי לעשות?
  לגשת למכללה בה ביצעתי את הקורס עם תעודת הסיום.
   
 • התחלתי קורס נהיגה מונעת ולא סיימתי אותו, מה עלי לעשות?
  לגשת למכללה בה התחלתי את הקורס על מנת לסיים אותו.
   
 • שלמתי את האגרה לקורס נהיגה מונעת במכון הארצי וברצוני לעבור למכללה אחרת?
  עליך לסיים את הקורס באותה מכללה שלה שילמת את האגרה.
   
 • קבלתי זימון להשתתף בקורס נהיגה מונעת ובידי אישור מהמשטרה על ביטול עבירות התנועה שביצעתי, מה עלי לעשות?
  כשהמחשב יעודכן ע"י המשטרה תישלח הודעה לביתך על ביטול העברה. אין צורך לגשת למשרדי הרישוי בשלב זה.
   
 • ברצוני לדחות את השתתפותי בקורס נהיגה מונעת מהסיבה: שרות צבאי / שהייה בחו"ל / אישפוז בבית חולים / לימודים בחו"ל / שהייה בבית הסוהר, מה עלי לעשות?
  יש לשלוח את הבקשה המנומקת בצירוף מסמכים תומכים לת.ד. 6 חולון, מרכז מידע ארצי.
   
 • מה קורה אם מתעלמים מהזימון לקורס?
  אם בתוך שנה מיום ההודעה לא ביצעתם את אמצעי התיקון, רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה שלכם, ואסור יהיה לכם לנהוג כלל. כדאי לכם לציית לזימון, להשתתף בקורס ולעמוד בהצלחה במבחן בסופו, ולא להעז לנהוג ללא רישיון נהיגה.
   
 • מה קורה אם צוברים עוד נקודות?
  אם כשלתם והורשעתם שוב בעבירות תנועה וצברתם 22 נקודות, תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים
  אם יירשמו לחובתכם עוד 2 נקודות או יותר, כלומר יהיו רשומות לחובתכם 24 נקודות או יותר, רשות הרישוי תזמן אתכם לקורס ייעודי (השונה מהקורס הבסיסי) בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך לא- עירונית.
   
 • מה פירוש הארכת תקופת הצבירה?
  משמעות ההארכה היא שתקופת הצבירה תוארך בשנתיים נוספות דהיינו: תקופת הצבירה תהיה ארבע שנים.
   
 • ואם בכל זאת צוברים עוד נקודות?
  אזהרה!
  אם בתקופת צבירה נצברו לחובתכם 36 נקודות או יותר ייפסל רישיון הנהיגה שלכם לשלושה חודשים.
  הוא יחודש אחרי שתעמדו במבחן עיוני (תיאוריה).
   
 • האם אפשר למחוק נקודות ע"י השתתפות בקורס מרצון?
  לא. אין מחיקת נקודות אלא בתום תקופת הצבירה. הנוהג שהיה קיים בעבר הופסק ועבר ללא שוב.
   
 • למה נקבע מדרג נקודות רחב יותר מבעבר?
  מדרג הנקודות החדש כולל 5 דרגות, מ-2 נקודות ועד 10 נקודות.
  הפריסה הזאת הוגנת יותר מהקודמת שבה היו 3 דרגות בלבד, ושלוש עבירות פעוטות היו משלחות אתכם לקורס הבסיסי. בנוסף בוטלה עתה שליחת נהג לקורס בגין עבירה יחידה וכדי לשלוח נהג לקורס המערכת ממתינה עד שהנהג עבר לפחות 2 עבירות.
   
 • מה קורה למי שיש נקודות "ישנות"?
  מי שהיו לחובתו 2 או 4 נקודות ישנות - עם כניסת השיטה החדשה לתוקף, הנקודות האלה נמחקות והוא החל את השיטה החדשה במאזן אפס נקודות. זו מחיקה חד-פעמית. היה ונצברו 6 נקודות ויותר בשיטה הישנה והנהג לא ביצע את האמצעי הנדרש, העבירות יומרו לשיטה החדשה, ובמידת הצורך הנהג יוזמן לביצוע אמצעי - בהתאם לנקודות החדשות שיירשמו.
   
 • האם השתנו גם הקנסות על העבירות?
  כן, אבל הקנסות אינם חלק משיטת הניקוד. במקום 15 דרגות קנס ("ברירת קנס" בלשון הציבור) שהיו בעבר יש עתה חמש דרגות בלבד וגם מחמישתן כדאי להימנע (100, 250, 500, 750 ו- 1000).
  כל השינויים בקנסות על כל העבירות המסווגות "ברירת משפט" מנויים בצו התעבורה, כפי שפורסם בקובץ התקנות 6180 , ביום כ"ב בתמוז התשס"ב, 7/7/02.
   
 • האם יחד עם מחיקת הנקודות נמחקת גם ההרשעה?
  לא. ההרשעות שלכם נשארות רשומות גם להבא ואינן נמחקות. הן מהוות את גיליון ההרשעות שלכם.
   
 • מה הדרך הטובה ביותר להתגונן משיטת הניקוד?
  יש חיסון מלא, אוטומטי ומתמיד משיטת הניקוד, והוא חל על נהגים שאינם מורשעים בעבירות תנועה כלל או שמורשעים בהן לעתים רחוקות.
  הכלל הוא:
  לא לצבור נקודות בנהיגה!
   
 • כל זה מעוגן בחוק?
  כן, ואם מעניינים אתכם נוסח החוק ורשימת כל העבירות (ונקודותיהן), אפשר לעיין בחלק ז' החדש בתקנות התעבורה, כפי שפורסם (תקנות 544 עד 551) בקובץ התקנות 6204 ביום י"ח בחשון התשס"ג, 24/10/2002.