הודעה לבעלי האתר

תקופת הניסיון הסתיימה, יש ליצור מנוי דרך ממשק ניהול האתר.
האתר נכנס לרשימת המחיקה ויימחק בקרוב
לחץ כאן אם אינך זוכר את כתובת ממשק ניהול האתר שלך.
שיטת הניקוד החדשה

שיטת הניקוד החדשה

פסילת רישיון נהיגה ל - 5 שנים
על פי תקנה חדשה 212(ב) לתקנות התעבורה רשות הרישוי תפסול את רישיונם של נהגים מסוכנים - ל- 5 שנים. במקרים הבאים :
1. נהג שצבר במשך 5 שנים 30 עבירות תעבורה למעט עבירות חנייה.
2. נהג שצבר במשך 5 שנים - 5 עבירות חמורות מתוך הרשימה הבאה :
     - נהיגה תחת השפעת אלכוהול.
     - גרימת מוות ברשלנות.
     - הפקרה לאחר תאונה.
     - כניסה למפגש מסילת ברזל לאחר שהמחסום ירד.
     - נהיגה בזמן פסילה.
     - נהיגה ללא רישיון נהיגה.
     - אי ציות לרמזור אדום.
     - עקיפה מסוכנת.
     - נסיעה במהירות של 40 קמ"ש מעל המותר.
     - סיכון הולכי רגל במעבר חצייה.
     - אדם שהורשע על סעיף הריגה בתאונת דרכים.

עדכונים בשיטת הניקוד לעבירות תנועה
חמישי, 08 מרץ 2012 10:50
 
שיטת הניקוד לעבירות תנועה מקיימת מעקב אחר עבירות התנועה שביצעו נהגים. בגין עבירות תנועה מסוימות שמבצע הנהג, מעבר לעונש המוטל עליו נרשמות לחובתו נקודות, בהתאם לחומרת העבירה.

בהתאם לנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג, מוטלים עליו אמצעי תיקון. אמצעי התיקון נועדו להגן ולשמור על בטיחותם של המשתמשים בדרך, לרבות הנהגים עצמם ולתת בידי הנהגים החוטאים בנהיגה בלתי זהירה כלים מדורגים אשר יסייעו בידם לשפר את נהיגתם ולהבטיח את כשירותם לאחוז בהגה.
להלן יפורטו אמצעי התיקון אשר ניתן לחייב בעל רישיון נהיגה בביצועם:
 • קורס בנהיגה נכונה ומבחן בסופו
 • מבחן עיוני בנהיגה
 • מבחן מעשי בנהיגה
 • פסילתו של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי
 • בדיקות רפואיות
להלן מספר עדכונים בשיטת הניקוד לעבירות התנועה:
 • הנקודות התקפות הרשומות לחובתו של נהג יעמדו בתוקפן כל זמן שלא בוצעו אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי בשלהן.
 • נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.
 • אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.
 • נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה בת 3 חודשים בגין 36 נקודות ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ושתים עשרה נקודות תקפות מתוכן נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר 1.1.12, ייפסל רשיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני ומבחן מעשי.
 • אמצעי התיקון יהיו מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.
 • על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים אחרת, רשאית רשות הרישוי להתלות את רשיונו.
 • מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. עם זאת, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.
הטלת אמצעי תיקון
מספר הנקודות התקפות
אמצעי התיקון
12-22
קורס נהיגה נכונה בסיסי ובסופו מבחן (12 שעות לימוד).
24-34
קורס נהיגה מתקדם (יעודי) ובסופו מבחן (12 שעות לימוד(/
36  נקודות ומעלה
פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים + מבחן עיוני
36 נקודות (פעם שניה תוך 6 שנים)  או 72 נקודות בתנאים המפורטים לעיל
פסילת רשיון נהיגה ל-9 חודשים + בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן עיוני + מבחן מעשי
 
 

 
שיטת הניקוד החדשה
 

שיטת הניקוד החלה בינואר 2003 להלן "התאריך הקובע".


1. כללי

ישנן עבירות תנועה שנקבע להם בחוק נקודות, וישנן כאלה שלא נקבע להם נקודות. ראה בנפרד טבלת רשימת העבירות והניקוד הצמוד אליהן.

עבירת תנועה שנקבע לה נקודות בהתאם לחוק, ובוצעה לאחר "התאריך הקובע" (1.1.03) משתתפת בספירת הניקוד.

ספירת הנקודות מתחילה מהעבירה הראשונה שבוצעה ב"תקופת הצבירה" ובוצעה לאחר התאריך הקובע של 1 ינואר 2003.


"תקופת הצבירה" -

"תקופת הצבירה" של הנקודות יכולה להיות 2 שנים או 4 שנים.

תקופת הצבירה מתחילה מתאריך ביצוע העבירה הראשונה (עבירה תקפה, שלא התיישנה - ומועדה לאחר 1.1.03) ומסתיימת כעבור שנתיים.

אם במשך השנתיים הללו צברת מעל 20 נקודות, קרי 22 נקודות ומעלה, תקופת הצבירה שלך תהיה 4 שנים מיום ביצוע העבירה הראשונה התקפה שבוצעה לאחר תאריך 1.1.03.


זכור !  העבירות והנקודות בגינן אינן נמחקות, הן נאגרות במחשב משרד הרישוי לצורך איתור נהגים עבריינים, הנקודות שחלף זמן הצבירה שלהן מתיישנות בלבד, ולא נספרות בשיטת הניקוד החדשה, אולם כאמור אינן נמחקות מהעבר התחבורתי של הנהג.

אם צברת במהלך השנתיים שעברו מאז ביצוע העבירה הראשונה שלך, עד 20 נקודות (כולל) - "תקופת הצבירה" ותקפות הנקודות יהיו למשך "שנתיים" (2 שנים) מיום ביצוע העבירה הראשונה התקפה שבוצעה לאחר ינואר 2003.


אם צברת ב"תקופת הצבירה" הנ"ל 22 נקודות ומעלה "תקופת הצבירה החדשה" תהיה למשך 4 שנים. וכול הנקודות שצברת ייתישנו רק לאחר 4 שנים, כל עבירה מתיישנת בנפרד 4 שנים לאחר ביצועה.

אם צברת מעל 36 נקודות, רשיונך ייפסל אוטומטית ל-3 חודשים, ותנאי לחידושו יהיה שתעבור בהצלחה מבחן תיאוריה - לרשיון הכבד ביותר שיש לך.

תקופת 3 חודשי השלילה תתחיל מיום שהפקדת את רשיונך במשרד הרישוי.


מיום שקיבלת את רשיונך בחזרה - תקבע לך תקופת צבירה חדשה של 6 שנים, שבהן תדרש שלא לצבור 36 נקודות נוספות, או 72 נקודות בסה"כ. במידה ועברת את 72 הנקודות בסה"כ או 36 נקודות נוספות מיום שקיבלת את הרשיון חזרה, ישלל רשיונך ל-9 חודשים באופן אוטומטי, ולאחריהן תידרש לעמוד בבדיקות רפואיות, במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולעבור בהצלחה מבחן תיאוריה חדש, ולעבור בהצלחה מבחן מעשי - "טסט", והכול לרישיון הרכב הכבד ביותר שברשותך.

 

זכור אין קשר בין השלילה עקב צבירת נקודות בשיטת הניקוד החדשה, לשלילת הנקודות עקב פסק דין של שופט. גם אם שניהם נגרמו עקב אותה עבירה, שגרמה להעמדה לדין ופסילת רשיון, וגרמה במקביל לשלילת הרישיון בשיטת הנקודות, והאחד לא פוטר את השני.


את פירוט הניקוד ניתן לקבל ממשרד הרישוי בטלפון - 5678*


2. זמן התיישנות הנקודות

זכור הנקודות לעולם לא נמחקות מהמירשם הפלילי אולם הן מתיישנות. ונקודות שהתיישנו אין לספור אותם בשיטת הניקוד החדשה.

הנקודות שמתלוות לעבירת תנועה מתיישנות רק לאחר שנתיים מיום ביצוע העבירה, אולם אם סכום הנקודות הכולל עובר את 20 הנקודות והגיע ל-22 נקודות ומעלה, הרי שכל עבירה שביצעת תתיישן רק לאחר 4 שנים. 


כל עבירה מתיישנת מיום ביצוע העבירה בלבד, ולא מפסק הדין ו/או מכל תאריך אחר.

הנקודות הצמודות לכל עבירה מתיישנות באופן אישי (ובלי קשר לנקודות שנצברו מעבירות אחרות) לאחר 2 שנים או לאחר 4 שנים מיום ביצוע העבירה.


זכור !!!

ביצוע אמצעי התיקון - הקורס הבסיסי - והקורס המתקדם (הייעודי) - ומעבר בהצלחה של הבחינה בסיום הקורס, הם תנאי שהנקודות יתיישנו בהגיע סוף תקופת הצבירה של שנתיים או 4 שנים מיום ביצוע העבירה.
אי ביצוע הקורס או אי מעבר בהצלחה של המבחן בסיומו, יגרום לכך שהנקודות לא יתיישנו גם בהגיע הזמן לכך.

הקורסים לא מוחקים את הנקודות ולא גורמים ישירות להתיישנות הנקודות שנצברו, אלא רק תנאי שלאחר תקופת הצבירה הנקודות יתיישנו.

אולם באם לא תבצע את קורסי החובה בתוך 6 חודשים מיום שזומנת לקורס בדואר רשום, לא יחודש רשיונך.  


 

שיטת הניקוד החדשה

ציטוט מאתר משרד התחבורה

שיטת הניקוד היא דרך למעקב אחר נהגים המורשעים בעבירות תעבורה. לשיטה אין עניין בנהגים המורשעים לעתים רחוקות והיא מתרכזת בנהגים עם עבירות תכופות. כשנהג מורשע בעבירות רבות בזמן קצר המערכת תגיב באמצעי תיקון.

השיטה מבחינה בין עבירות פעוטות לבין עבירות חמורות, קיימות חמש דרגות חומרה לעבירות (מ - 2 ועד 10 נקודות).

דוגמאות:

2 - נקודות
גרירה באופנוע ללא היתר
נסיעה ללא אורות כנדרש

4 - נקודות

אי-עצירה בתמרור "עצור"
נסיעה לאחור המסכנת אחרים
הפרת משטר התנועה במעגל תנועה

6 - נקודות

אי ציות לתמרור "אין כניסה"
נהיגה שלא בכביש (למעט אופנוע)
חציית קו הפרדה רצוף
הסעת ילד שאינו רתום בהתקן-ריסון ברכב

8 - נקודות

פניית פרסה תוך סיכון הזולת
מהירות העולה ביותר מ- 20 קמ"ש על המותר בדרך עירונית
נהיגת נהג מקצועי מעל לשעות הנהיגה המותרות

 10 - נקודות

כניסה לצומת באור אדום ברמזור
מהירות מעל 40 קמ"ש יותר מהמותר בדרך לא-עירונית
אי מתן זכות קדימה בתמרור "תן זכות קדימה"
סיכון הולך רגל במעבר חצייה


 • לא תינתן אפשרות למחיקת נקודות כאשר נוהג עובר קורס מרצונו כבעבר
 • מדרג הנקודות בשיטה החדשה כולל חמש דרגות (2 נק', 4 נק', 6 נק', 8 נק' ו - 10 נק') ולא שלוש לפי השיטה הקודמת
 • אמצעי תיקון ראשון מוטל על מי שצבר 12 נקודות. לפיכך, אין אפשרות שיוטל אמצעי תיקון בגין עבירה יחידה
 • תקופת הצבירה של נקודות נותרה לתקופה של שנתיים, מיום ביצוע העבירה, ואילו כל מי שיצבור 22 נקודות או יותר תוארך תקופת הצבירה לארבע שנים
 • נהג שיצבור 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי ויעמוד בהצלחה במבחן
 • נהג שיצבור 24 נקודות ועד 34 נקודות, יוזמן לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס ייעודי נוסף, ויעמוד בהצלחה במבחן
 • נהג שיצבור 36 נקודות או יותר בתקופת הצבירה ייפסל רשיון הנהיגה שלו לכל הדרגות לתקופה של שלושה חודשים ויחוייב לאחר מכן לעמוד בהצלחה בשלב העיוני של המבחן לדרגת הרשיון הגבוהה שברשיונו כדי לקבל חזרה הרשיון. הנהג רשאי להגיש בקשה לטיעון טענות תוך 30 ימים, ואם עשה כן, רשות הרישוי חיית לזמן הנהג, לשמוע אותו ולקבל החלטה תוך ולא יותר מ- 45 יום לאחר קבלת בקשתו
 • הפעלת שיקול דעת בדבר הטלת אמצעים חריגים, תוחלט בוועדה פנימית שקבעה רשות הרישוי המחוזית
 • חלפה שנה מיום שהודע לנהג צובר הנקודות, על אמצעי תיקון שהוא חייב בהם והנהג טרם ביצע אותם רשות הרישוי תתלה את רשיון הנהיגה, לפי תקנה 551 (ה). הודעה זו יראו אותה כמסורה לידי הנהג תוך 15 ימים מיום משלוחה בדואר רשום
הערה: הרשעה לעניין שיטת הניקוד
להלן נוסח סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי הקובע את חזקת הרשעה (בתוקף מתאריך 26/11/01):
"לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א) ולא הוגשו בקשות כאמור, או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס"
לפיכך, גם מי שלא שילם את הקנס ועברו המועדים להגשת בקשות לביטול כאמור - רואים אותו כאילו הורשע בבית משפט (כמו מי ששילם את הקנס) - והעבירה (גם ללא תשלום הקנס) תירשם וייזקפו לחובתו נקודות העלולות לחייבו בהשתלמות ואף בפסילת רשיון הנהיגה שלו.

תצהיר - רשיון נהיגה שאבד או חסר תוקף
נהג שיטען כי רשיונו אבד ולפי רישומנו רשיונו תקף או חסר תוקף, עליו להגיש בקשה לטיעון טענות, ולהמציא לרשות הרישוי בעת טיעון הטענות תצהיר בשבועה, על אבדן הרשיון בפני עו"ד או ביהמ"ש, רק לאחר קבלת התצהיר יחל מירוץ תקופת הפסילה.

דחיית ביצוע הפסילה
נהג שהתייצב וטען טענותיו ומודיע כי הנו מערער על רישום העבירות, עליו להמציא אישור רשמי שבקשתו נמצאת בברור, יש לדחות את מועד הפסילה לתקופה של 4 חודשים, ולהודיע לנהג- אם יתקבל מידע על מחיקת נקודות שיגרום לביטול הזימון, תישלח אליו הודעת ביטול אוטומטית.

 

 

 

שיטת הניקוד החדשה ופירוט הניקוד לעבירות תנועה


546 (א) - נהג שהורשע במספר עבירות בכתב אישום אחד, תרשם עבירה אחת עם מס הנקודות הגבוה
"איחוד דיון במספר כתבי אישום לא משפיע על הניקוד, שכן כל כתב אישום יקבל ניקוד"

547 (א) סכום נקודות החובה יתבצע בכל פעם שנרשמות עבירות חדשות

547 (ב) תוקף הנקודות (העבירות) שנתיים
אין הן נמחקות לאחר ביצוע אמצעי התיקון אלא לאחר שנתיים מתאריך העבירה ובתנאי ביצוע אמצעי התיקון
הנדרש וכאשר מספר הנקודות אינו עולה על 20.
"נקודות לא ימחקו לאחר ביצוע אמצעי תיקון, אלא אם חלפו שנתיים".
"נקודות לא יימחקו אחרי שנתיים אם היה חיוב באמצעי תיקון שלא בוצע".

547 (ג) כאשר הנהג צבר 22 נקודות או יותר, תקופת הצבירה מוארכת לארבע שנים

547 (ד) נהג שצבר 12 נקודות ויותר, יוזמן לביצוע אמצעי תיקון הנדרש
אם לא ביצע, הנקודות לא יימחקו ורשיונו יפסל לאחר שנה.

549 (א) נהג שצבר 12-22 נקודות יוזמן להדרכה בנהיגה נכונה - קורס בסיסי ומבחן בסיום

549 (ב) נהג שצבר 24 נקודות, ולא יותר מ -34 נקודות
יוזמן להדרכה בנהיגה נכונה נוסף- קורס ייעודי המותאם לטיב העבירות שבוצעו.

549 (ג) נהג שצבר 36 נקודות ויותר, רשיונו יפסל ל -3 חודשים, בנוסף יחוייב במבחן עיוני
רק לאחר שיסיים תקופת הפסילה ויעבור בהצלחה מבחן עיוני יחודש רשיונו.

549 (ד) נהג שצבר פעם נוספת עוד 36 נקודות, תוך 6 שנים מיום שחודש רשיונו (לפי הסעיף הקודם
לעיל) רשיונו יפסל ל -9 חודשים. בנוסף ישלח לבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
ויחוייב במבחנים עיוני ומעשי.

550 (ב) משלוח זימון בדואר רשום, הזימון יראה כמסור לנהג בתום 15 ימים מיום המשלוח

551 (ב) נהג שצבר 36 נקודות ומעלה ורשיונו נפסל
רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי תוך 30 יום מיום המצאת ההודעה ולטעון טענותיו.
רשות הרישוי תדחה את אמצעי התיקון ל -45 יום ובמהלך תקופה זו תבצע טיעון טענות

551 (ג) רשות הרישוי רשאית במקרים מסויימים ומיוחדים שתנמק בהחלטתה
להטיל אמצעי תיקון אחר או להוסיף על האמצעי הקיים.

551 (ד) לאחר 45 יום או לאחר שמיעת טענות הנהג, רשות הרישוי תודיע את החלטתה בדואר רשום

551 (ה) חלפה שנה מיום הזימון, או מיום הודעת רשות הרישוי לפי תקנה 551 (ד) לפי המאוחר
אם הנהג לא ביצע את האמצעי הנדרש, רשות הרישוי רשאית להתלות רשיון הנהיגה.

תוספת השישית - רשימת עבירות הגוררות נקודות
במסגרת השיטה החדשה מספר העבירות שצוברות נקודות צומצם ל - 74 במקום 423 עבירות
בשיטה הקודמת.
בשיטה החדשה יש 5 דרגות חומרה של עבירות.
רמות הניקוד הם: 8,6,4,2 ו - 10 נקודות.

הוראות מעבר
נהג שצבר לחובתו לא יותר מ -4 נקודות עד - 31.12.02 הנקודות יימחקו.
נהג שצבר 6 נקודות או יותר עד 31.12.02 חייב לבצע האמצעי שנקבע עד 31.12.03 ונקודות אלו יימחקו.
אם לא ביצע האמצעי שנקבע במלואו, בתאריך 1.1.04 הנקודות שנרשמו לחובתו, יוחלפו בנקודות החדשות
ויונפק זימון לפי השיטה החדשה בהתאם למספר הנקודות שצבר.

פירוט הניקוד לעבירות תנועה
2 נקודות
1 (א) 38 נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
2 (א) ב 83 נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
3 (ו) 90 גרירת רכב שלא בבטיחות
4 (א) 91 גרירת מכונה ניידת שלא כדין
5 (ב) 91 גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
6 (ג) 91 גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
7 (ו) 91 גרירה של יותר מגרור אחד ללא היתר
8 (ז) 91 גרירה באופנוע ללא היתר
9 (א)(ב)(ג) 97 נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש

4 נקודות
1 (3) (ב) 21 הפרעה או עיכוב תנועה
2 (א) 22 אי ציות לתמרור ב-37 - אי עצירה בלבד (ד) 64
3 (א) 22 אי ציות לתמרור ב-48 - אי מעבר מצידו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4 (ב) 28 נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
5 (ה) 36 כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני
6 45 נסיעה אחרונית תוך סיכון או פגיעה
7 (א) 47 עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או (2) (ה) 47 סטייה אחרי תמרור א-30 - לפני מפגש מסילת ברזל
8 (ב) 48 עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או (ג) 48 לשולי מיוצב או אי עצירה
9 57 חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
10 (א) 67 לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בביטחה
11 (3) (א) 85 הובלת מעטן שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12 (ב) (2) (א) 85 הובלת מעטן המגביל שדה ראייה
13 (1) (א) 93 אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון
14 ד 95 נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
15 (ד) 97 96, נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש
(1) (א) 99 (3) (2) ,101 103

6 נקודות
1 2 נהיגה ללא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי נהיגה
2 (2) 62 נהיגת רכב בקלות ראש
3 (ג) 21 נהיגה ללא זהירות
4 (א) 22 אי ציות לתמרורים - איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-,16 ב-,15 ב-,14 ב-,13 ב-,12 ב-,2 ב-,1 ב-,68ב-60 ב-,54 ב-,18 ב-,17
5 (א) 22 אי ציות לתמרורים - איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8 ,ב-10
6 (א) 22 נסיעה בכיוונים שלא עפ"י תמרורים ב-40 ,ב-,41 (ד) 36 ב-,50 ב-,47 ב-,46 ב-,45 ב-,44 ב-,43 ב-,42 ב-,50 ה-,4 או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך.
7 (1) (א) 23 אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני (2) (א) 23
8 (4) 26 נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב (ג) 27
9 (א) 33 נהיגה שלא בכביש למעט רכב דו - גלגלי
10 (ג) 36 נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
11 35 נהיגה שלא בימין הדרך
(א) 46
12 37 נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד - סיטרי
13 (א) א 39 נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
(ג) א 39 (ז) א 39 (א) ג 39
14 (3) (ה) 47 עקיפות - לפני מעבר חצייה, בצומת או אי (4) (ה) 47 השלמת עקיפה לפני צומת. רכב עוקף שלא כדין ח 47 ע"י רכב מעל 4000 ק"ג, של רכב עוקף
15 (3) (2) (1) א 64 אי מתן זכות קדימה: (2) (1) ב 64 לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה לרכב, 66 שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש 68 לרכב שבא נגדו אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בביטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון.
16 65 כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה.
17 א 83 ילד לא רתום בהתקן ריסון
18 (א) ב 83 נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
19 (6) (א) 85 הובלת מטען בתפזורת ללא כיסוי, מתאבך או נשפך
(3) (2) (1) 86
20 155 הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות


8 נקודות
1 (א) 10 רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
2 (2) (ב) 21 תאונת דרכים בה נחבל אדם או התנהגות (3) 38 שגרמה נזק לאדם
3 (4) (ב) 21 התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי אורח (1) 26
4 (א) 27 נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי אורח
5 (א) 44 פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן - נסיבות מחמירות)
6 (1) (ה) 47 עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר (ז) 47 חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל
7 (א) 54 מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל (א) 22 למותר בדרך עירונית
8 (א) 56 אי עצירה לפני מפגש רכבת (4) (3) (2) (1)
9 (ד) 64 נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד בניגוד (א) 22 לרמזור ה-2
10 (ה) 64 נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב מבלי לאפשר להולך רגל לחצות בביטחה או מבלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בביטחה את הצומת
11 (4) (א) 85 הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12 (1) (ד) 85 הובלת מטען החורג ממידות הרכב
13 (1) (ו) א 85 הובלת מכולה בניגוד לתקנות (3) (ו) א 85 (4) (ו) א 85
14 168 שעות נהיגה מעל המותר
15 (ד) 308 נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
16 (ב) ד 364 נהיגה ללא טכוגרף תקין
17 (ג) ה 364 נהיגה ללא מגביל מהירות תקין


10 נקודות
1 סעיף 304 לחוק העונשין גרימת מוות ברשלנות
2 (א) 64 הפקרה אחרי פגיעה
3 (א) 22 מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית (א) 54
4 (א) 22 מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך (א) 54 שאינה עירונית או בדרך מהירה
5 (ד) 47 עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה (5) (ה) 47 רצוף
6 (ג) 64 אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36 (א) 22
7 (ד) 64 אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37 (א) 22
8 (ד) 64 נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1 (א) 22
9 (א) 67 לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בביטחה בנסיבות מחמירות
10 (5) (א) 85 הובלת מטען מעל %24.9 מהמשקל הוכלל המותר
11 (ב) 26 נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים (ב) 169 (3) 36
12 67 נהיגת רכב בזמן פסילה

 

 

שאלות נפוצות בנושא שיטת הניקוד לעבירות תנועה - (ישנן שאלות ותשובות נוספות בהמשך)


תקנות התעבורה - שיטת ניקוד


לא תינתן אפשרות למחיקת נקודות כאשר נוהג עובר קורס מרצונו כבעבר
מדרג הנקודות בשיטה החדשה כולל חמש דרגות (2 נק', 4 נק', 6 נק', 8 נק' ו - 10 נק') ולא שלוש לפי השיטה הקודמת
אמצעי תיקון ראשון מוטל על מי שצבר 12 נקודות. לפיכך, אין אפשרות שיוטל אמצעי תיקון בגין עבירה יחידה
תקופת הצבירה של נקודות נותרה לתקופה של שנתיים, מיום ביצוע העבירה, ואילו כל מי שיצבור 22 נקודות או יותר תוארך תקופת הצבירה לארבע שנים
נהג שיצבור 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי ויעמוד בהצלחה במבחן
נהג שיצבור 24 נקודות ועד 34 נקודות, יוזמן לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס ייעודי נוסף, ויעמוד בהצלחה במבחן
נהג שיצבור 36 נקודות או יותר בתקופת הצבירה ייפסל רשיון הנהיגה שלו לכל הדרגות לתקופה של שלושה חודשים ויחוייב לאחר מכן לעמוד בהצלחה בשלב העיוני של המבחן לדרגת הרשיון הגבוהה שברשיונו כדי לקבל חזרה הרשיון. הנהג רשאי להגיש בקשה לטיעון טענות תוך 30 ימים, ואם עשה כן, רשות הרישוי חיית לזמן הנהג, לשמוע אותו ולקבל החלטה תוך ולא יותר מ- 45 יום לאחר קבלת בקשתו
הפעלת שיקול דעת בדבר הטלת אמצעים חריגים, תוחלט בוועדה פנימית שקבעה רשות הרישוי המחוזית
חלפה שנה מיום שהודע לנהג צובר הנקודות, על אמצעי תיקון שהוא חייב בהם והנהג טרם ביצע אותם רשות הרישוי תתלה את רשיון הנהיגה, לפי תקנה 551 (ה). הודעה זו יראו אותה כמסורה לידי הנהג תוך 15 ימים מיום משלוחה בדואר רשום

הערה: הרשעה לעניין שיטת הניקוד
להלן נוסח סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי הקובע את חזקת הרשעה (בתוקף מתאריך 26/11/01):
"לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א) ולא הוגשו בקשות כאמור, או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס"
לפיכך, גם מי שלא שילם את הקנס ועברו המועדים להגשת בקשות לביטול כאמור - רואים אותו כאילו הורשע בבית משפט (כמו מי ששילם את הקנס) - והעבירה (גם ללא תשלום הקנס) תירשם וייזקפו לחובתו נקודות העלולות לחייבו בהשתלמות ואף בפסילת רשיון הנהיגה שלו.

תצהיר - רשיון נהיגה שאבד או חסר תוקף
נהג שיטען כי רשיונו אבד ולפי רישומנו רשיונו תקף או חסר תוקף, עליו להגיש בקשה לטיעון טענות, ולהמציא לרשות הרישוי בעת טיעון הטענות תצהיר בשבועה, על אבדן הרשיון בפני עו"ד או ביהמ"ש, רק לאחר קבלת התצהיר יחל מירוץ תקופת הפסילה.

דחיית ביצוע הפסילה
נהג שהתייצב וטען טענותיו ומודיע כי הנו מערער על רישום העבירות, עליו להמציא אישור רשמי שבקשתו נמצאת בברור, יש לדחות את מועד הפסילה לתקופה של 4 חודשים, ולהודיע לנהג- אם יתקבל מידע על מחיקת נקודות שיגרום לביטול הזימון, תישלח אליו הודעת ביטול אוטומטית.


לרשימת עבירות והניקוד עליהם לחץ כאן > עבירות וניקוד


שאלות לגבי שיטת הניקוד החדשה


האם יש עבירות שעליהן אין נקודות כלל?
כן. עבירות חנייה, רובן ככולן, הן חסרות-נקודות וגם עבירות-מהירות פעוטות הן עתה נטולות-נקודות.
כדאי לכם להימנע מלעבור גם עליהן, כי בכל מקרה עליכם לשלם את הקנס.

איך מקבלים נקודות?
אם הורשעתם בבית משפט או עברו 90 יום או ששילמתם את הקנס על עבירה מסוג "ברירת משפט", יירשם לחובתכם מספר הנקודות שנקבעו בחוק. הרשימה המלאה מופיעה בחוק וכוללת 73 עבירות (ראה תמצית טבלת ניקוד וקנסות להלן). תאריך ביצוע העבירה הוא היום הקובע לצבירת הנקודות.

מה קורה אם לא משלמים את הקנס?
בתום 90 יום מהעבירה, אם הדו"ח לא שולם ולא כפרתם באשמה, יחולו עליכם הנקודות כאילו הורשעתם בדין גם אם הדו"ח לא שולם. אם כפרתם באשמה ובקשתם להישפט, חיוב או אי חיוב בנקודות - בהתאם לתוצאות המשפט.

מה היא תקופת צבירת הנקודות?
תקופת צבירה - התקופה שלאורכה מחברים נקודות זו לזו לשם קביעת סך הנקודות של הנהג
כאשר לנהג יש 12 נקודות עליו לעבור הדרכה בנהיגה נכונה
בתום ההדרכה הנקודות יילקחו בחשבון, אלא רק לאחר שיחלפו שנתיים מתאריך ביצוע העבירה, ובתנאי שלא צבר נקודות נוספות במהלך השנתיים (ראה תשובה לשאלה "מה קורה אם צוברים עוד נקודות" להלן).

סיימתי קורס נהיגה מונעת וקיבלתי זימון לקורס, מה עלי לעשות?
לגשת למכללה בה ביצעתי את הקורס עם תעודת הסיום.

התחלתי קורס נהיגה מונעת ולא סיימתי אותו, מה עלי לעשות?
לגשת למכללה בה התחלתי את הקורס על מנת לסיים אותו.

שלמתי את האגרה לקורס נהיגה מונעת במכון הארצי וברצוני לעבור למכללה אחרת?
עליך לסיים את הקורס באותה מכללה שלה שילמת את האגרה.

קבלתי זימון להשתתף בקורס נהיגה מונעת ובידי אישור מהמשטרה על ביטול עבירות התנועה שביצעתי, מה עלי לעשות?
כשהמחשב יעודכן ע"י המשטרה תישלח הודעה לביתך על ביטול העברה. אין צורך לגשת למשרדי הרישוי בשלב זה.

ברצוני לדחות את השתתפותי בקורס נהיגה מונעת מהסיבה: שרות צבאי / שהייה בחו"ל / אישפוז בבית חולים / לימודים בחו"ל / שהייה בבית הסוהר, מה עלי לעשות?
יש לשלוח את הבקשה המנומקת בצירוף מסמכים תומכים לת.ד. 6 חולון, מרכז מידע ארצי.

מה קורה אם מתעלמים מהזימון לקורס?
אם בתוך שנה מיום ההודעה לא ביצעתם את אמצעי התיקון, רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה שלכם, ואסור יהיה לכם לנהוג כלל. כדאי לכם לציית לזימון, להשתתף בקורס ולעמוד בהצלחה במבחן בסופו, ולא להעז לנהוג ללא רישיון נהיגה.

מה קורה אם צוברים עוד נקודות?
אם כשלתם והורשעתם שוב בעבירות תנועה וצברתם 22 נקודות, תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים
אם יירשמו לחובתכם עוד 2 נקודות או יותר, כלומר יהיו רשומות לחובתכם 24 נקודות או יותר, רשות הרישוי תזמן אתכם לקורס ייעודי (השונה מהקורס הבסיסי) בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך לא- עירונית.

מה פירוש הארכת תקופת הצבירה?
משמעות ההארכה היא שתקופת הצבירה תוארך בשנתיים נוספות דהיינו: תקופת הצבירה תהיה ארבע שנים.

ואם בכל זאת צוברים עוד נקודות?
אזהרה!
אם בתקופת צבירה נצברו לחובתכם 36 נקודות או יותר ייפסל רישיון הנהיגה שלכם לשלושה חודשים.
הוא יחודש אחרי שתעמדו במבחן עיוני (תיאוריה).

האם אפשר למחוק נקודות ע"י השתתפות בקורס מרצון?
לא. אין מחיקת נקודות אלא בתום תקופת הצבירה. הנוהג שהיה קיים בעבר הופסק ועבר ללא שוב.

למה נקבע מדרג נקודות רחב יותר מבעבר?
מדרג הנקודות החדש כולל 5 דרגות, מ-2 נקודות ועד 10 נקודות.
הפריסה הזאת הוגנת יותר מהקודמת שבה היו 3 דרגות בלבד, ושלוש עבירות פעוטות היו משלחות אתכם לקורס הבסיסי. בנוסף בוטלה עתה שליחת נהג לקורס בגין עבירה יחידה וכדי לשלוח נהג לקורס המערכת ממתינה עד שהנהג עבר לפחות 2 עבירות.

מה קורה למי שיש נקודות "ישנות"?
מי שהיו לחובתו 2 או 4 נקודות ישנות - עם כניסת השיטה החדשה לתוקף, הנקודות האלה נמחקות והוא החל את השיטה החדשה במאזן אפס נקודות. זו מחיקה חד-פעמית. היה ונצברו 6 נקודות ויותר בשיטה הישנה והנהג לא ביצע את האמצעי הנדרש, העבירות יומרו לשיטה החדשה, ובמידת הצורך הנהג יוזמן לביצוע אמצעי - בהתאם לנקודות החדשות שיירשמו.

האם השתנו גם הקנסות על העבירות?
כן, אבל הקנסות אינם חלק משיטת הניקוד. במקום 15 דרגות קנס ("ברירת קנס" בלשון הציבור) שהיו בעבר יש עתה חמש דרגות בלבד וגם מחמישתן כדאי להימנע (100, 250, 500, 750 ו- 1000).
כל השינויים בקנסות על כל העבירות המסווגות "ברירת משפט" מנויים בצו התעבורה, כפי שפורסם בקובץ התקנות 6180 , ביום כ"ב בתמוז התשס"ב, 7/7/02.

האם יחד עם מחיקת הנקודות נמחקת גם ההרשעה?
לא. ההרשעות שלכם נשארות רשומות גם להבא ואינן נמחקות. הן מהוות את גיליון ההרשעות שלכם.

מה הדרך הטובה ביותר להתגונן משיטת הניקוד?
יש חיסון מלא, אוטומטי ומתמיד משיטת הניקוד, והוא חל על נהגים שאינם מורשעים בעבירות תנועה כלל או שמורשעים בהן לעתים רחוקות.
הכלל הוא:
לא לצבור נקודות בנהיגה!

כל זה מעוגן בחוק?
כן, ואם מעניינים אתכם נוסח החוק ורשימת כל העבירות (ונקודותיהן), אפשר לעיין בחלק ז' החדש בתקנות התעבורה, כפי שפורסם (תקנות 544 עד 551) בקובץ התקנות 6204 ביום י"ח בחשון התשס"ג, 24/10/2002.

דוגמאות נוספות לניקוד וקנסות:
סוג העבירה הקנס ניקוד
אורות חורף דרך שאינה עירונית (1 בנובמבר עד 31 במרץ) 100 ש"ח 2
נהג המניח לנוסע לשבת במושב האחורי ללא חגורות בטיחות - דו"ח לנהג 100 ש"ח 2
נסיעה וישיבה במושב האחורי ללא חגורת בטיחות - דו"ח לנוסע 100 ש"ח 2
פנס חזית אינו מאיר 100 ש"ח 2
פנס אחורי אינו מאיר 100 ש"ח 2
מערכת האורות בלתי תקינה 100 ש"ח 4
נהג המניח לנוסע לשבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות - דו"ח לנהג 250 ש"ח 2
נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה 250 ש"ח 2
נסעת וישבת במושב הקדמי ללא חגורת בטיחות - דו"ח לנוסע 250 ש"ח 2
אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה 250 ש"ח 4
אי עמעום אור הדרך ("אורות גבוהים") בנסיעה אחרי רכב 250 ש"ח 4
אי ציות לתמרור עצור- באי עצירה בלבד תוך מתן זכות קדימה 250 ש"ח 4
נסיעה לאחור ללא צורך 250 ש"ח 4
עקיפה מימין 250 ש"ח 4
אי השלמת עקיפה לפני צומת 250 ש"ח 6
אי חגירת חגורת בטיחות - לנהג 250 ש"ח 6
אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום 250 ש"ח 6
נהיגה שלא בימין הדרך 250 ש"ח 6
הסעת ילד ללא מושב בטיחות כדין 250 ש"ח 6
נהיגת רכב כאשר הראות מן השמשות מוגבלת הזמנה לדין 6
תוקף רשיון הרכב פקע פחות מ- 6 חודשים 250 ש"ח 6
תוקף רשיון הנהיגה פקע וטרם עברו 6 חודשים מיום פקיעת תוקפו 250 ש"ח 8
אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חצייה בבטחה 500 ש"ח 4
הפרעה לתנועה/עיכוב בתנועה 500 ש"ח 4
שימוש בפלאפון 500 ש"ח 4
אי ציות לתמרור איסור כניסה 500 ש"ח 6
כניסה לצומת כאשר אין אפשרות להמשיך בנסיעה 500 ש"ח 6
נהיגה בחוסר זהירות 500 ש"ח 6
עקיפה על קו הפרדה רצוף הזמנה לדין 10
נסיעה ימינה או שמאלה בניגוד להוראת התמרור או לחץ המסומן על פני הכביש 500 ש"ח 6
עקיפה לפני מעבר חציה 500 ש"ח 6
אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל הזמנה לדין 8
נהיגת רכב שהמטען אינו מאובטח 500 ש"ח 8
עקיפת רכב שנעצר לפני צומת 500 ש"ח 8
עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חציה 500 ש"ח 8
נסיעה בנתיב תנועה ציבורי 500 ש"ח 0
נהיגה בשוליים - למעט אופנועים 750 ש"ח 6
מהירות מעל למותר 30 - 21 קמ"ש בדרך עירונית 750 ש"ח 8
מהירות מעל למותר 40 - 26 קמ"ש בדרך שאינה עירונית 750 ש"ח 8
נזילת שמן במידה העלולה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות 1000 ש"ח 6
נסיעה ברמזור אדום 1000 ש"ח 10